Poultry solutions Climate Header 2
Poultry solutions Climate Header 1
Poultry solutions Climate Header 3

Klimaatregeling & ventilatie

Verbeter de groei met een optimaal stalklimaat

Het is belangrijk dat de leefomgeving van uw dieren de juiste temperatuur en relatieve luchtvochtigheid heeft zodat de dieren zich comfortabel voelen. Een optimaal stalklimaat zorgt voor een betere groei en gezondheid van uw dieren. Met onze geavanceerde automatiseringssystemen kunnen wij u helpen het juiste klimaat voor uw dieren te realiseren. Een goed klimaat maakt echt het verschil!

Poultry solutions Climate Item 1 tekstblok meet en regelapparatuur

Het gewenste stalklimaat volledig onder controle

De juiste meetinstrumenten in de stal zijn cruciaal om een juist klimaat te creëren. Onze systemen stemmen ventilatie, verwarming en koeling perfect op elkaar af. Dit gebeurt op basis van temperatuur, relatieve vochtigheid en onderdruk in uw stal. Bij het instellen van het juiste klimaat kunnen we bovendien rekening houden met de leeftijd en het gewicht van uw dieren. Daarbij kan ook het CO2 en NH3-niveau in uw stal worden gemeten en wordt er rekening gehouden met de windrichting en snelheid.

Perfect stalklimaat voor elk mogelijk ventilatieconcept

Welk ventilatietype of buitenklimaat uw pluimveestal ook heeft: ons systeem zorgt altijd voor een perfect stalklimaat. Van lengteventilatie tot combiventilatie tot tunnelventilatie, of een combinatie hiervan. Alle ventilatieconcepten zijn mogelijk. Ons systeem beschikt over verschillende instellingen voor allerlei typen pluimveestallen waarmee een perfecte luchtverdeling in uw stal is gegarandeerd.

Photo

Wilt u ook een perfect klimaat in uw pluimveestallen?

Contact ons pluimvee team

FreeFlow® ventilatie

Wilt u nat strooisel en een sterke luchtstroom bij de uitloopluiken voorkomen? FreeFlow® is het ideale ventilatiesysteem voor pluimveestallen met vrije uitloop. Het zorgt voor een optimale luchtverdeling in de stal, ook als de uitloopluiken open zijn. FreeFlow® werkt op basis van overdrukventilatie in de stal wanneer de uitloopluiken open zijn. Als lokale milieuvereisten meerdere emissiepunten niet toestaan, kan dit ventilatiesysteem ook op basis van gelijkdruk worden gebruikt.

Energy Saving Mode icon website

Energiebesparing regeling

Met de Energiebesparing regeling kunt u het stroomverbruik (kWh) verlagen door het toerental van de elektronisch geregelde ventilatoren aan te passen. U kunt de ventilatoren met minder toeren laten draaien, zodat uw ventilatiesysteem minder stroom verbruikt. Zo kunt u gemakkelijk op uw stroomkosten besparen. De software schakelt de ventilatoren met beperkt toerental in als de ventilatiebehoefte toeneemt. Zodra alle ventilatoren ingeschakeld zijn, zal het toerental geleidelijk verhoogd worden als de ventilatiebehoefte toeneemt. Deze regeling zorgt voor een optimale energiebesparing door de ventilatoren met het meest efficiënte toerental te laten draaien. De module is beschikbaar voor alle Hotraco pluimveecomputers, onafhankelijk van het type of merk van de regelbare ventilator.

Voordelen van een goede klimaatregeling

Met een goede klimaatregeling hebben extreme weersomstandigheden en sterk wisselende dag- en nachttemperaturen vrijwel géén invloed op het klimaat in uw stal. Dit zorgt voor een aangename leefomgeving voor uw dieren, een betere groei en gezondheid van uw dieren, plus een prettige werkomgeving.

Betere groei
Perfecte luchtverdeling in de stal
Hoger dierenwelzijn
Uniformiteit van het koppel
Minder uitval
Aangename leef- en werkomgeving

Bekijk onze pluimveeprojecten

England5 Two new laying hen barns in England

Twee nieuwe leghennen stallen in Engeland

In Hereford, Engeland zijn twee nieuwe leghennenstallen gebouwd . Deze scharrelstallen zijn 20 meter breed en 97 meter lang en elke stal bestaat uit twee compartimenten met 12.000 hennen per compartiment. Onze Engelse dealer PW Maines heeft hier de installatie gemaakt met het innovatieve Fortica® automatiseringssysteem. De touch screen Fortica® computer is geïntegreerd in een Hotraco schakelkast en zo heeft de pluimveehouder controle over het klimaat, het voersysteem, de verlichting en de eierproductie. De verse lucht komen binnen via de inlaatkleppen aan de zijkant en de stallucht worden afgezogen door de kokers in het dak. Voerregistratie wordt gedaan middels siloweging bij de twee silo’s van elk 16 ton. Per stal zijn er drie eierbanden die aangestuurd worden door het Fortica® systeem.

Netherlands15 Two new modern broiler houses

Twee nieuwe moderne vleeskuikenstallen

Op 21 juli 2017 was de officiële opening van twee splinternieuwe vleeskuikenstallen van familie Boerma. Hier worden 46.000 trager groeiende vleeskuikens gehuisvest. Deze moderne stallen zijn voorzien van de nieuwste inrichting en installatie. Zo heeft de stal o.a. daglicht voorziening in de zijgevel met automatisch verduisteringsgordijn, uitloopluiken in de zijgevel en een warmtewisselaar voor elke stal. Hotraco Agri heeft hier schakelkasten ontworpen met het Fortica® systeem die alle processen besturen in de stal, van klimaatbeheersing , ventilatie, verlichting, tot voer- en watersturing. Ook de warmtewisselaar is compleet geïntegreerd in het Fortica® systeem. Met het touchscreen van de Fortica® zijn alle processen overzichtelijk en snel in te zien en makkelijk te bedienen. De familie Boerma draaide in mei de eerste ronde in de nieuwe stal.

China4 30 broiler houses in China

30 vleeskuikenstallen in China

Onlangs is er een groot project in China opgeleverd van 5 farms met ieder 6 vleeskuikenstallen. Per stal worden 55.680 vleeskuikens gehuisvest (tot max 2,5 kg). De stal is ontworpen met een kooihuisvesting in 5 rijen met 4 lagen. Hotraco Agri heeft hier schakelkasten ontworpen met het Fortica® systeem die alle processen besturen in de stal, van klimaatbeheersing , ventilatie, verlichting, dierweging, voer- en watersturing tot mestverwijdering. De pluimveehouder kan via het gebruiksvriendelijke touch screen scherm van de Fortica® eenvoudig en snel processen inzien en wijzingen. Daarnaast is deze farm voorzien van de Fortlink®, wat een veilige verbinding met PC, tablet en smartphone mogelijk maakt. De Fortlink® verzamelt de data van alle aangesloten stallen, maakt dit visueel in een scherm en geeft dit verder door aan een aangesloten PC of via internet naar de Foritca app. Met de gebruiksvriendelijke Fortica app kan de pluimveehouder de Fortica’s op afstand uitlezen en bedienen via smartphone en tablet.

Netherlands1 Broiler farmer upgrades from Orion to Fortica system

Vleeskuikenhouder gaat van Orion® naar Fortica® systeem

Vleeskuikenhouder Ramon Harmes uit het Drentse Klazienaveen is dit jaar overgegaan van het Orion® systeem naar het vernieuwde touch screen Fortica® systeem. Kosse staltechnieken werkt al 25 jaar samen met de familie Harmes en heeft de installaties gemaakt in deze stallen. Harmes had 4 vleeskuikenstallen, maar heeft er inmiddels twee afgebroken en twee splinternieuwe stallen neergezet met het innovatieve nieuwe Fortica® systeem. Twee bestaande stallen zijn blijven staan en zijn omgebouwd naar de Fortica®. Naast deze stallen zijn er nog twee grote stallen in aanbouw. In totaal gaat het bedrijf 248.500 vleeskuikens huisvesten, waar de eendagskuikens 6 tot 8 weken gehouden worden. Het doel is om een duurzaam pluimveebedrijf te realiseren. Zo wordt er stroom opgewekt via zonnepanelen en zullen de stallen verwarmd worden met energie die vrijkomt bij mestverbranding.

England1 Layer Farm in the UK

Leghennen Farm in het Verenigd Koninkrijk

Vorige maand opende de Sally Farm in het Verenigd Koninkrijk haar deuren. De Campus op de Sally Farm is een leerplek voor studenten en leerlingen. Met 4 identieke pluimveestallen met elk 16.000 leghennen, zal het een plek zijn voor onderzoek op commerciële schaal. Alle stallen zijn uitgerust met het innovatieve Fortica®-systeem en de nieuwe MiteAlert. Fortica® geeft pluimveehouders belangrijke informatie over de prestaties van zijn dieren, zoals inzicht in het legpercentage en het aantal eieren. Met het MiteAlert® Systeem kan de Farm manager zicht krijgen en houden op de omvang en ontwikkeling van een bloedluispopulatie in de stal. En op basis daarvan een behandelmoment bepalen. Deze farm zal een faciliteit zijn voor de Britse pluimvee-industrie, een voorbeeld voor moderne eierproductie met hoge welzijnsnormen.