Pig Solutions Header 1
Pig Solutions Header 2
Pig Solutions Header 3

Klimaatregeling

Optimaal stalklimaat leidt tot betere groei

We helpen u met het realiseren van het juiste klimaat voor uw varkens. De automatiseringssystemen van Hotraco Agri kunnen voor elk staltype het juiste stalklimaat regelen ongeacht het buitenklimaat. Een optimaal stalklimaat zorgt voor een betere groei en gezondheid van uw dieren.

Pig Solutions climate item1 Meet regel apparatuur

Het gewenste stalklimaat volledig onder controle

De juiste meetinstrumenten in de stal zijn cruciaal om een juist klimaat te creëren. Onze systemen stemmen ventilatie, verwarming en koeling perfect op elkaar af. Dit gebeurt op basis van temperatuur, relatieve vochtigheid en onderdruk in uw stal. Bij het instellen van het juiste klimaat kunnen we bovendien rekening houden met de leeftijd en het gewicht van uw dieren. Daarbij kan ook het CO2 en NH3-niveau in uw stal worden gemeten en wordt er rekening gehouden met de windrichting en -snelheid.

Pig Solutions climate item2 Ventilatie per afdeling

Ventilatie per afdeling

Elke afdeling kunt u apart ventileren door middel van één of meerdere dakkokers die voorzien zijn van een ventilator en smoorklep. Afhankelijk van de leeftijd van uw varkens en van het gewenste ventilatieniveau voor uw varkens zullen onze systemen de ventilator en de smoorklep in de juiste stand sturen. Met een meetwaaier of toerenterugmelding kunt u de ventilatiehoeveelheid meten.

Photo

Wilt u ook een perfect klimaat in uw varkensstal?

Contact ons varkens team
Pig Solutions climate item3 Centrale ventilatie

Centrale ventilatie

Bij een centraal ventilatiesysteem wordt de lucht afgezogen door ventilatoren in één centraal afzuigkanaal. Hierdoor ontstaan voordelen voor de nabehandeling van de lucht omdat er maar één emissiepunt in uw stal is. De stallucht kan bijvoorbeeld nabehandeld worden met een luchtwasser voordat deze het milieu in gaat. De centrale afzuigventilatoren worden geregeld op basis van de hoogstvragende afdeling of op basis van onderdruk. In de afdelingen waar minder luchtcapaciteit gevraagd is, smoort de regelklep de luchtafvoer. Elke afdeling beschikt over een meet- en regelunit die continu de luchtverversing per afdeling nauwkeurig meet en regelt.

SmartFlow: Nauwkeurige ventilatie zonder meetventilatoren

SmartFlow is een innovatief centraal ventilatiesysteem zonder meetventilatoren. Bij SmartFlow wordt het drukverschil tussen de afdeling en het centrale kanaal gemeten met een onderdruksensor die eenvoudig op de centrale gang kan worden gemonteerd. Zo wordt bepaald hoeveel lucht er verplaatst wordt in de afdelingen. De SmartFlow is niet gebonden aan minimale luchtsnelheden waardoor met dit systeem nauwkeuriger ventileren mogelijk is, ook bij minimale ventilatie.

De voordelen van een goede klimaatregeling

Een goede klimaatregeling in de stal zorgt voor een aangename leefomgeving voor uw varkens. Het bevordert de groei en de gezondheid van uw dieren en u bespaart op de kosten voor voer, water en dierenarts. Kortom met een goede klimaatregeling haalt u een beter rendement.

Betere groei
Perfecte luchtverdeling in de stal
Lagere dierenarts- en voerkosten
Hoger rendement
Hoger dierenwelzijn
Aangename leef- en werkomgeving

Bekijk onze varkensprojecten

Netherlands1 Modern farm for 6000 finishers

Moderne stallen voor 6000 vleesvarkens

Onlangs zijn er twee nieuwe moderne vleesvarkensstallen gerealiseerd met de nieuwste technologie. De varkens in deze stallen worden geproduceerd met het Beter-Leven-Keurmerk 1 ster. Alle afdelingen zijn voorzien van daglichtstraten en elk dier heeft minimaal 1 vierkante meter leefoppervlak. Er wordt heel nauwkeuring geventileerd middels het SmartFlow principe. Bij SmartFlow wordt het drukverschil tussen de afdeling en het centrale kanaal gemeten en zo wordt bepaald hoeveel lucht er verplaatst wordt in de afdelingen. Het hele bedrijf is voorzien van dimbare en niet dimbare Led-verlichting. De complete besturing van het klimaat en verlichting wordt door het moderne Thomas systeem gedaan. Het systeem is gekoppeld aan de EasyButton, waarmee je gemakkelijk per afdeling verschillende fases kan selecteren.

Netherlands2 Hotraco Agri participating in study on ‘LED lighting for pigs’.jpg

Hotraco Agri werkt mee aan onderzoek ‘LED verlichting bij varkens’

Hotraco Agri werkt mee aan een onderzoek aan Wageningen University and Research over LED verlichting in varkensstallen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen Livestock Research en vindt plaats op het Varkens Innovatie Centrum (VIC) Sterksel. Dit is het multifunctionele onderzoekscentrum voor de moderne, innovatieve en duurzame varkenshouderij. Samen met de partijen DLV advies, Rofianda, Wageningen Livestock Research werkt Hotraco Agri mee aan dit onderzoek. Het onderzoek gaat over het effect van LED-licht op welzijn, productiviteit en gedrag van varkens. Hotraco Agri doet hier mee met het nieuwe Thomas® Automatiseringssysteem voor de varkenshouderij. Thomas® stuurt de LED verlichting aan in de stal en registreert het aantal lux. Ook regelt Thomas® hier het klimaat. De CO2, NH3 en RV gehaltes worden gemeten en geregistreerd. Het onderzoek is in volle gang, zie hier de foto’s.