Pig Solutions Feedwater Header 1
Pig Solutions Header 4
Pig solutions feedandwater header 4

Voer- en waterregeling

Automatische droogvoersturing voor lagere voerkosten

Met automatische voersturing van Hotraco Agri weet u zeker dat de juiste hoeveelheid voer op het juiste tijdstip bij uw varkens in de stal komt. Ook geeft dit automatiseringssysteem u dagelijks inzicht in het voerverbruik en de voerkosten. Het systeem helpt u bij het verbeteren van de voederconversie plus het geeft u inzicht in eventuele afwijkingen in voerverbruik die een indicatie kunnen zijn voor de gezondheid van uw dieren. Zo helpen wij u graag met het automatiseren van de juiste droogvoerstrategie.

Pig Solutions Feedwater item1 Basic feeding afgesneden2

Eenvoudige voersturing voor silovijzels en voercircuits

Een geautomatiseerd voerproces biedt veel praktische voordelen. U kunt erop vertrouwen dat uw dieren automatisch de juiste hoeveelheid voer krijgen op het juiste tijdstip. Bij ons Basic Feeding systeem wordt er ad-lib gevoerd en krijgen alle dieren hetzelfde voer. Hotraco Agri kan bovendien alle soorten droogvoersystemen sturen, van fasevoedering, siloweging tot circuit-en dosatorsturing.

Ontdek de mogelijkheden
Pig Solutions Feedwater item2 multiphase feeding afgesneden2

Multifase voersturing voor meerdere voercircuits

Wilt u per dier of per voederbak een specifieke portie en / of voersamenstelling kunnen bepalen? Dan is het multifase droogvoersturing iets voor u. Met dit systeem kunt u de samenstelling van het voer dagelijks wijzigen zodat exact in de behoefte van uw varkens wordt voorzien. Verschillende voersoorten kunnen worden gewogen, gemengd en/of geplet waardoor het mogelijk is om zelf uw voer samenstelling te bepalen. De voercomponenten kunnen zowel uit silo’s komen als met doseerapparaten (minidosering) toegevoegd worden.

Photo

Ben jij klaar voor de complete voerautomatisering van Hotraco?

Contact onze specialisten
Pig Solutions Feedwater item3 water monitoring

Water monitoring

Drinkwater is net zo belangrijk voor uw dieren als voer. Eventuele afwijkingen in waterverbruik kan een indicatie zijn voor de gezondheid van uw dieren. Ons systeem houdt de waterconsumptie van uw dieren feilloos in de gaten en waarschuwt bij eventuele afwijkingen.

Ontdek de voordelen voor u als varkenshouder

Een goed geautomatiseerde voer- en waterregeling zorgt ervoor dat uw dieren tijdig de juiste hoeveelheid voer krijgen en dat u inzicht heeft in voerverbruik en de voerkosten. Het helpt u bovendien bij het verbeteren van de voederconversie en u heeft een betere indicatie van de gezondheid van uw dieren.

Exacte voerdosering
Inzicht in voer- en waterconsumptie per dier
Verbeterde voederconversie
Monitoring actuele silo inhoud
Voer/water ratio
Gezondheidsindicatie

Ontdek onze varkensprojecten

Netherlands1 Modern farm for 6000 finishers

Moderne stallen voor 6000 vleesvarkens

Onlangs zijn er twee nieuwe moderne vleesvarkensstallen gerealiseerd met de nieuwste technologie. De varkens in deze stallen worden geproduceerd met het Beter-Leven-Keurmerk 1 ster. Alle afdelingen zijn voorzien van daglichtstraten en elk dier heeft minimaal 1 vierkante meter leefoppervlak. Er wordt heel nauwkeuring geventileerd middels het SmartFlow principe. Bij SmartFlow wordt het drukverschil tussen de afdeling en het centrale kanaal gemeten en zo wordt bepaald hoeveel lucht er verplaatst wordt in de afdelingen. Het hele bedrijf is voorzien van dimbare en niet dimbare Led-verlichting. De complete besturing van het klimaat en verlichting wordt door het moderne Thomas systeem gedaan. Het systeem is gekoppeld aan de EasyButton, waarmee je gemakkelijk per afdeling verschillende fases kan selecteren.

Netherlands2 Hotraco Agri participating in study on ‘LED lighting for pigs’.jpg

Hotraco Agri werkt mee aan onderzoek ‘LED verlichting bij varkens’

Hotraco Agri werkt mee aan een onderzoek aan Wageningen University and Research over LED verlichting in varkensstallen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen Livestock Research en vindt plaats op het Varkens Innovatie Centrum (VIC) Sterksel. Dit is het multifunctionele onderzoekscentrum voor de moderne, innovatieve en duurzame varkenshouderij. Samen met de partijen DLV advies, Rofianda, Wageningen Livestock Research werkt Hotraco Agri mee aan dit onderzoek. Het onderzoek gaat over het effect van LED-licht op welzijn, productiviteit en gedrag van varkens. Hotraco Agri doet hier mee met het nieuwe Thomas® Automatiseringssysteem voor de varkenshouderij. Thomas® stuurt de LED verlichting aan in de stal en registreert het aantal lux. Ook regelt Thomas® hier het klimaat. De CO2, NH3 en RV gehaltes worden gemeten en geregistreerd. Het onderzoek is in volle gang, zie hier de foto’s.