Poultry systems item 3 Farm Management copy

Fortus Farm Management

Alle relevante stalgegevens overzichtelijk op uw PC

Met het Fortus Farm Managementprogramma kunt u eenvoudig en snel resultaten van o.a. diergewicht, eierproductie, klimaat, voer- en wateropname van alle stallen inzien en vergelijken. In één oogopslag krijgt u inzicht in de leefomstandigheden van uw dieren en heeft u als pluimveehouder totale controle over alle stalprocessen. Het dashboard van het managementprogramma is bovendien zelf in te richten op basis uw persoonlijke wensen en zo kunt u bepalen welke gegevens u belangrijk vindt en wilt vergelijken.

Poultry systems item 3 Farm Management copy

Prestaties van uw dieren vergelijken

Fortus Farm Management zorgt voor inzicht in de prestaties van uw dieren. Groeiprestaties, legpercentage, voederconversie en PEF (Production Efficiency Factor) worden overzichtelijk weergegeven. Zo kunt u makkelijk prestaties van uw huidige koppels vergelijken met vorige koppels of met koppels in andere stallen.

Poultry solutions Climate Item 1 tekstblok meet en regelapparatuur

Klimaat

Het Fortus Farm Managementprogramma maakt alle relevante gegevens per klimaat- en ventilatieregeling grafisch inzichtelijk. Van temperatuur, onderdruk, RV, CO2 tot NH3. Zo kunt u in één scherm alle instellingen zien die betrekking hebben op een bepaalde regeling. Nadelige invloeden worden door het systeem snel herkend en geanalyseerd en kunnen zodoende in de toekomst worden vermeden.

Poultry Solutions Feed water Header 3

Voer- en watermanagement

Het management programma is bij uitstek geschikt voor het uitvoeren van uw voerstrategie en biedt perspectieven op lagere voerkosten, gezondere dieren en dus betere resultaten. Accurate voerregistratie geeft dagelijks inzicht in het voerverbruik en de voerkosten. Vlekkeloze signalering van eventuele afwijkingen in voerverbruik, wat een indicatie kan zijn voor de gezondheid van de dieren. Ook de waterconsumptie wordt feilloos in de gaten gehouden en eventuele afwijkingen worden meteen gemeld.

Animal weighing

Diergewicht

Het is belangrijk om de groei van uw dieren te kunnen volgen. Naast het bepalen van het optimale aflevergewicht, kan er tijdig geschakeld worden bij een terugval of stagnering. Dit kan een goede indicatie geven van de gezondheid van uw dieren. Het management programma levert accurate gegevens over het gemiddelde gewicht, de uniformiteit en de spreiding tussen de dieren als koppel. Bovendien kunt u met het Fortus Farm Managementprogramma het diergewicht koppelen met gegevens van voer, water en klimaat. Dit geeft u perfect inzicht in de prestaties van uw dieren, op elk moment van de dag.

Photo

Wilt u meer informatie over Fortus Farm Management?

Neem contact op met onze pluimveespecialisten
Eggs laying percentage

Eierproductie

Om de prestatie van uw leghennen of moederdieren te kunnen weten is inzicht in de eierproductie essentieel. Door perfecte registratie van aan het aantal eieren krijgt u inzicht in het legpercentage van uw kippen. De eiertellers van Hotraco Agri zijn uiterst nauwkeuring en registreren de hoeveelheid geproduceerde eieren per eierband, per rij, per etage of per stal. Afhankelijk van de wijze waarop uw stal is ingericht en het aantal eiertellers worden er managementgegevens verzameld en overzichtelijk weergegeven via het Fortus Farm Managementprogramma op uw PC. U kunt hiermee de eierproductie gemakkelijk vergelijken met andere stallen of andere managementgegevens zoals diergewicht, klimaatgegevens of voer- en waterverbruik.

Staloverzicht Weight

Registratie tool voor pluimveehouder

Wilt u snel inzicht in bepaalde regelingen over een langere periode in uw pluimveestal? Dit kan met het Fortus Farm Managementprogramma. Hiermee kunt u zelf geselecteerde regelingen automatisch registreren over een periode van maximaal 1 maand. U kunt bijvoorbeeld de looptijd van de mestbanden of warmtewisselaar registreren. Zo krijgt ook de controlerende instantie snel inzicht en kunt u als pluimveehouder laten zien dat u aan de wet- en regelgeving voldoet.

Fortus Farm Management Flock analysis 3

Data loggen

Het is mogelijk om data van verschillende items te loggen in Fortus Farm Management. De loggrafiek geeft u in één oogopslag inzicht in trends. Ook afwijkingen kunnen nu snel gesignaleerd worden. Als pluimveehouder kunt u zelf instellen welke data u wilt loggen en met welke interval. Het is zelfs mogelijk om logging per minuut in te stellen om een goed overzicht te krijgen van bijvoorbeeld het voer- en waterverloop gedurende de dag. Bovendien is het nu mogelijk om de managementdata en logdata te exporteren naar een CSV-bestand. Zo kunt u de data makkelijk gebruiken voor andere doeleinden.

Locatieoverzicht

Alarmcentrum voor maximale veiligheid

Fortus Farm Management beschikt over een alarmcentrum die u persoonlijk alarmeert bij acute veranderingen in de stal. Middels de prioriteitscategorieën ziet u of er direct moet worden ingegrepen of dat dit tijdens uw dagelijkse routineronde kan worden gedaan.

Item1

Fortica®-systeem

Fortica® is een compleet automatiseringssysteem dat zorgt voor een efficiëntere bedrijfsvoering en helpt bij het realiseren van betere dierprestaties. Het Fortus Farm Management is onderdeel van het Fortica®- automatiseringssysteem en zorgt dat u belangrijke managementinformatie snel en overzichtelijk voor handen heeft, zodat u efficiënt kan sturen op verbeteringen, en direct én adequaat kan reageren op acute veranderingen.

Lees meer over Fortica®