England3 Broiler Breeders in the southwest of England.jpg

Vermeerderingsstallen in het zuidwesten van Engeland

Vermeerderingsstallen in het zuidwesten van Engeland

In Devon, het zuidwesten van Engeland, heeft onze dealer Draper Ventilation een nieuwe vermeerderingsfarm opgeleverd voor vleeskuikenouderdieren. De farm bestaat uit 4 stallen van elk 115,8 m bij 13,7 m met daarin 9.000 hennen en 900 hanen. Hotraco Agri heeft de schakelkast ontworpen en de ventilatiekokers geleverd die het klimaat regelen in deze stallen.

Schakelkast met Fortica

De ontworpen schakelkast heeft drie geïntegreerde Fortica computers die het klimaat en voersysteem in de stallen regelt. De ventilatie wordt op basis van temperatuur, luchtvochtigheid en CO2 geregeld. Elke stal is uitgerust met 9 ADO8 dakkokers die zorgen voor de afzuiging van de stallucht. De verse buitenlucht wordt binnengezogen via luchtinlaatventielen in de zijwand.

De voervijzels worden aangestuurd door de Fortica, die in contact staat met externe CAN-IO-LCA-D kastjes. Deze zorgen ervoor dat de meting van de weegcel van de voersilo wordt omgezet naar een signaal voor de Fortica computer. De schakelkast regelt verder ook de dierweging, watertoevoer, verlichting en is voorzien van een uitgebreid alarmsysteem met geïntegreerde ACA-10N en IRIS-A.

Bekijk het zelf!