Scotland8 New laying hen barn in Scotland

Nieuwe leghennenstal in Schotland

Nieuwe leghennenstal in Schotland

In het zuiden van Schotland is een nieuwe leghennenstal gebouwd. In deze nieuwe volièrestal, van 80 x 15,24 meter, worden 16.000 hennen gehuisvest. Het innovatieve Fortica® systeem is hier geïntegreerd in een Hotraco schakelkast.

Het systeem regelt een optimaal klimaat in de stal. De ZLV Vario luchtinlaatkokers op het dak zorgen voor een perfecte verhouding tussen verse lucht en recirculerende lucht, ook bij minimum ventilatie. De touch screen Fortica® stuurt de ZLV Vario en zorgt dat de smoorklep in de juiste stand staat, de ventilator de juiste snelheid heeft en dat de opening van de cassette groot genoeg is. De cascade regeling in de Fortica® regelt dat deze luchtverdelers automatisch kunnen schakelen naar de winter-, overgangs- en zomermodus.

Ook regelt het Fortica® systeem de voerregistratie, dit wordt gedaan middels siloweging. De schakelkast is verder uitgerust met een uitgebreid ACA-10N alarmsysteem en een SyslinQ. Dit laatste zorgt ervoor dat alle Fortica’s bediend en uitgelezen kunnen worden met een PC, of via de Fortica-App met tablet of smartphone. Zo is de leghennenhouder in staat om op afstand snel te reageren op situaties in zijn stal.

Bekijk het zelf!