Canada1 New broiler house in Canada

Nieuwe vleeskuikenstal in Canada

Nieuwe vleeskuikenstal in Canada

In augustus 2014 heeft dealer CFM Système uit Québec, Canada een nieuwe vleeskuikenstal in bedrijf gesteld. Het betreft een stal van 400 x 64 ft die in totaal 36.000 dieren huisvest. Alle processen worden aangestuurd door de Orion-PB computer voor vleeskuikens welke is geïntegreerd in een schakelkast.

Recirculatie

De stal is voorzien van 12 dakkokers die over de lengte van de nok zijn verspreid. De dakkokers zijn allemaal uitgerust met een vernieuwde recirculatie unit, welke de lucht terug de stal in brengt en niet naar buiten werpt. Iedere recirculatie kast is aan weerszijde voorzien van 3 plafond inlaatkleppen om de circulerende stallucht te mengen met verse buitenlucht. Door de toepassing van plafondventilatie wordt de lucht niet direct van buiten gehaald, maar via de ruimte tussen de dakbedekking en de isolatie. Zo wordt de binnenkomende lucht voorverwarmd. Het recirculatiesysteem mengt de binnenkomende lucht met de aanwezige warme stallucht. Pas dan komt de verse lucht bij de dieren en is tocht en koude luchtval uitgesloten.

SmartWinch

Voor de maximum ventilatie zijn luchtinlaat ventielen in de zijgevels opgenomen en zijn aan de achterzijde drie eindwand ventilatoren geplaatst. Zowel de inlaatventielen aan de zijkant als in het plafond worden aangedreven door een SmartWinch motor. In totaal zijn 8 SmartWinches geplaatst.

Om de groei van de dieren constant te monitoren zijn verder twee dierweegsystemen in de stal opgenomen. Het DWS-4-ZW dierweegplateau is speciaal ontwikkeld voor vleeskuikens. Verder is de stal voorzien van vloerverwarming in 1 zone.

Ontdek het zelf!