Hotraco vanleendert pluimvee pluimveebedrijf

Nieuwe legstal bij pluimveebedrijf Van Leendert

Nieuwe scharrelstal

De familie Van Leendert, gevestigd in Tienray, nam begin dit jaar een nieuwe legstal in gebruik. Deze nieuwe scharrelstal is voorzien van de modernste technieken waarbij alles draait om het vergroten van het dierwelzijn, het stimuleren van de eiproductie én het verduurzamen van productieprocessen. In de eigen voerkeuken mengt de familie Van Leendert zelf een uitgebalanceerd voer voor de kippen én de dieren hebben veel ruimte om te scharrelen.

Hotraco vanleendert pluimveebedrijf luchtfoto

Energieneutraal en minder stikstof

Pluimveebedrijf Van Leendert doet er alles aan om zo duurzaam mogelijk te produceren. Deze familie investeerde onder meer in zonnepanelen, warmtewisselaars, led-verlichting en frequentieregelaars. En zo hebben ze het bedrijf energieneutraal gemaakt. Door de mest direct af te voeren via mestbanden en door de inzet van warmtewisselaars is het stalklimaat verbeterd en de hoeveelheid stikstof flink gereduceerd. Dit heeft tevens een zeer gunstig effect op het leefklimaat voor de kippen en zorgt voor een plezieriger werkklimaat voor de werknemers in de stal.

Hotraco vanleendert pluimvee schakelkast fortica homescreen

Automatiseringssysteem dat het dierenwelzijn bevordert

Het Fortica® automatiseringssysteem dat in de stal is geïnstalleerd, helpt de pluimveehouder het dierenwelzijn te bevorderen en zo duurzaam mogelijk het bedrijf te runnen. Een modern schakelpaneel met geïntegreerde Fortica® zorgt ervoor dat alle processen in deze stal geautomatiseerd én optimaal zijn afgestemd. Het Fortica® automatiseringssysteem is zelfs voorzien van speciale software voor scharrelkippen en regelt dat alle processen in de stal perfect verlopen, zoals de ventilatie, voersturing, verlichting, dierweging en de eierstroom.

Hotraco vanleendert pluimvee staloverzicht

Geautomatiseerd ventilatiesysteem voor het perfecte stalklimaat

De stal is voorzien van verschillende klimaatsensoren voor temperatuur, druk en luchtvochtigheid, zodat het Fortica® systeem op basis van deze gegevens het perfecte klimaat kan sturen. De Air Equalizer en Flash inlaatventielen zorgen in de stal voor de inkomende verse buitenlucht. De Air Equalizer is een luchtinlaatkoker met verstelbare lamellen waarmee de lucht heel mooi gestuurd kan worden over de volièresystemen. Bij koude buitentemperaturen wordt de frisse buitenlucht gemengd met warme stallucht zodat de dieren geen koude luchtval krijgen. Ook wordt de stal voor 50% op gelijk druk geventileerd, waardoor de kans op natte mest flink gereduceerd wordt.

Hotraco vanleendert pluimvee hennen2

Automatische dierweging en voerweging

Meten is weten. Met geautomatiseerde dierweegplateaus in de stal worden de dieren continu gewogen. Zo heeft de pluimveehouder altijd een actueel beeld van het gemiddelde gewicht van de kippen. Ook is de stal voorzien van een voerweger, deze weegt de porties precies af en zorgt dat de juiste mengverhouding tussen meerdere voersoorten goed geregeld wordt. Dat scheelt een hoop werk!

Hotraco vanleendert pluimvee hennen3

Daglicht voor een beter dierenwelzijn

In de nok van het staldak liet de familie een grote lange lichtstrook plaatsen. Het vele daglicht zorgt voor een beter dierenwelzijn. De dakramen bevatten lamellen die met een handlier of liermotor bediend worden. Zo kan de pluimveehouder de stal gradueel verduisteren. Een goede daglichtregeling zorgt voor minder stress bij de kippen, wat de kans op verenpikkerij verkleint en dat kan weer positief werken op de eiproductie. Een mooie win-win-winsituatie!

Bekijk het zelf!