Vleeskuikens in grondhuisvesting
Footer 1
Kalkoen

Diergezondheid

Diergezondheid

Voor elke veehouder is diergezondheid een van de belangrijkste thema’s binnen zijn bedrijfsvoering. Gezonde dieren die leven in een prettige leefomgeving zorgen voor een optimale productie. Het is daarom belangrijk om dierziektes te voorkomen en de dieren gezond te houden. Hotraco kan u daarbij helpen.

Kalkoen

Nieuwe EU-regels voor diergeneesmiddelen en gemedicineerd voer

Vanaf 2022 gelden er nieuwe EU-regels voor diergeneesmiddelen en gemedicineerd voer. De richtlijnen voor het gebruik van diergeneesmiddelen in de Europese Unie worden daardoor niet alleen strenger, maar ook transparanter. Deze aanpassing is een initiatief van de Federation of Veterinarians of Europe (FVE).

Download brochure (engels)
Poultry Solutions Feed water item 6 tekstblok water monitoring

Nieuwe richtlijnen voor antibiotica

Antibiotica mag vanaf 2022 alleen nog onder strikte voorwaarden gebruikt worden en het gebruik moet volgens de dan geldende richtlijnen geregistreerd worden. Het doel van deze maatregel is drieledig: het verhogen van de gezondheid en het welzijn van de dieren; het beschermen van de volksgezondheid en het het bestrijden van antimicrobiële resistentie.

Hotraco-systemen helpen dierziektes voorkomen

De nieuwe wetgeving op het gebied van diergeneesmiddelen stelt pluimveehouders in heel Europa voor grote uitdagingen. Dieren in pluimveestallen zullen gezond moeten blijven met zo min mogelijk gebruik van antibiotica. Hotraco Agri is voorbereid op deze wetgeving en helpt veehouders zieke dieren in een vroeg stadium op te sporen. Dit doen wij door het automatisch sturen en registeren van onder meer de voer- en wateropname, het diergewicht en de eierproductie.

Poultry Solutions Feed water Header 1

Automatische registratie van voer- en wateropname

Onze geavanceerde systemen geven de veehouder 24/7 inzicht in het verloop van de voer- en wateropname van zijn dieren. Afwijkingen in de voer- of wateropname kan namelijk een indicatie geven over de gezondheid van de dieren. Zieke dieren eten over het algemeen minder en drinken meer. Met automatische registratie van het eet- en drinkgedrag kunnen afwijkingen al in een vroeg stadium worden geconstateerd en eventuele dierziektes snel worden opgespoord en effectief worden ingedamd. Automatische voersturing zorgt er ook voor dat de overgang naar een nieuwe voersoort heel geleidelijk gaat voor de dieren, dit voorkomt veel voorkomende darmproblemen.

Ontdek meer voordelen
Poultry solutions Animal weighing Header 1

Automatisch monitoren diergewicht

Door het diergewicht automatisch te monitoren heeft de pluimveehouder 24/7, eenvoudig en snel inzicht in de prestaties van zijn dieren. Vleeskuikens groeien in korte tijd enorm snel. Daarom is het bij deze dieren heel belangrijk om afwijkingen of verstoringen in het groeiproces snel op te sporen waardoor er tijdig kan worden ingegrepen. Als het aantal metingen en de groei stagneren, betekent dat vaak dat dieren ziek zijn. Ziektes zoals Coccidiose en E.coli kunnen met automatische monitoring in een vroeg stadium worden gesignaleerd. Hierdoor kan de veehouder zieke dieren in een vroeg stadium opsporen en zo voorkomen dat de ziekte zich verder verspreidt.

Meer weten
Poultry solutions Climate Header 2

Een optimaal stalklimaat voorkomt dierziektes

Als het klimaat in de stal niet goed is, zorgt dit voor een onaangename leefomgeving waardoor dieren eerder ziek kunnen worden. Door onjuist ventileren bijvoorbeeld ontstaat er nat strooisel of natte mest op de grond in de stal waardoor dieren last kunnen krijgen van pootproblemen. En door natte mest kan er ook veel ammoniakvorming ontstaan, wat bij de dieren ademhalingsproblemen veroorzaakt. Ziektes zoals E.coli treden dan sneller en vaker op. De automatiseringssystemen van Hotraco zorgen ervoor dat de ventilatie en het klimaat in de stal optimaal is, en dat het volledig is afgestemd op de leeftijd van de dieren.

Leer meer
Eggs laying percentage

Monitoring eierproductie

Voor een leghennenhouder is het belangrijk om te weten hoe zijn dieren presenteren. Het is belangrijk dat hij continu inzicht heeft in de eierproductie. De eierproductie geeft namelijk een indicatie over de gezondheid van zijn hennen. Een afname in de eierproductie is voor de leghennenhouder een signaal dat er iets niet goed is met de conditie van zijn dieren. De eitellers van Hotraco Agri registreren automatisch het aantal eieren in uw stal. Zo beschikt u altijd over een actueel legpercentage en bent u 24/7 op de hoogte van de prestaties.

Ontdek meer voordelen