Poultry Solutions Feed water Header 3
Poultry Solutions Feeding water Footer
Poultry Solutions Feed water Header 1

Voer en waterregeling

Automatische voersturing zorgt voor lagere voerkosten

Wilt u de voederconversie van uw dieren verbeteren? En wilt u inzicht in eventuele afwijkingen in voerverbruik, zodat u een indicatie heeft over de gezondheid van uw dieren? Hotraco Agri helpt pluimveehouders bij het automatiseren van de juiste voerstrategie. Middels automatische voersturing zorgen onze systemen ervoor dat de juiste hoeveelheid voer op het juiste tijdstip bij de dieren in de stal komt. Dit geeft u dagelijks inzicht in het voerverbruik en de voerkosten.

Voerregistratie door siloweging

Automatische voersturing en dagelijks inzicht in het voerverbruik is mogelijk met het systeem voor siloweging van Hotraco Agri. Het systeem stuurt de juiste hoeveelheid voer automatisch vanuit de silo naar de hoppers in de stal. De hoeveelheid voer wordt bepaald op basis van aantal gram per dier per dag. Om de hoeveelheid voer in de silo nauwkeurig te bepalen, gebruiken we weegcellen onder de silo. Zo heeft u zicht op het dagelijkse voerverbruik, en weet u wanneer er weer voer besteld moet worden.

Voerregistratie door elektronische voerweger

Voordat het voer de stal in gaat, wordt het vanuit de silo eerst naar een elektrische voerweger gestuurd. Dit is de meest accurate manier van voersturing. Ook als u meerdere voersoorten wilt mengen is dit de perfecte oplossing. De voerweger weegt de porties precies af en zorgt dat de juiste mengverhouding tussen meerdere voersoorten goed geregeld wordt.

Hoppervoedering voor moederdieren

Wilt u uw dieren in optimale conditie brengen zodoende een maximaal aantal broedeieren en een hoog bevruchtingspercentage te realiseren? Dat kan met de hoppervoederregeling van Hotraco Agri. Deze is speciaal ontwikkeld voor moederdieren en opfokdieren. Met deze regeling kunt u niet alleen voer rantsoeneren, ook kan het systeem de voerhoeveelheid en de voersamenstelling voor hanen en hennen afzonderlijk regelen.

Photo

Wilt u ook 24/7 inzicht en totale controle over uw stallen?

Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden die onze stalautomatisering u te bieden heeft

Contact ons pluimvee team

Automatische voersturing voor elk voersysteem

Bij de automatische voersturing van Hotraco maakt het niet uit welk voersysteem u gebruikt in de stal. Voerkettingen, voerpannen of een spinfeeder die het voer verspreidt over het strooisel. Alle opties zijn mogelijk!

Liftsturing van voer- en drinklijnen

Wilt u de uniformiteit van het koppel verbeteren? Dan is het belangrijk dat alle dieren in de stal ongeveer evenveel eten. Hiervoor heeft Hotraco Agri een liftsturing ontwikkeld die de voerlijnen omhoog en omlaag stuurt. De voerlijnen worden in de lucht gevuld en worden daarna allemaal tegelijk weer naar beneneden gebracht. Zo kunnen alle dieren tegelijk gaan eten. Ook kan de positie van de voer- en drinklijnen aan de leeftijd van de dieren worden aangepast.

Poultry Solutions Feed water item 6 tekstblok water monitoring

Water monitoring

Drinkwater is net zo belangrijk voor uw dieren als voer. Met ons automatiseringssysteem houdt u de waterconsumptie feilloos in de gaten en wordt u gewaarschuwd bij eventuele afwijkingen.

Voordelen van de juiste voerstrategie

Met de automatische voer- en waterregeling van Hotraco Agri bent u er zeker van dat uw dieren de juiste hoeveelheid voer krijgen en dat u inzicht krijgt in voerverbruik en de voerkosten. Dit systeem helpt u bovendien bij het verbeteren van de voederconversie en u krijgt een betere indicatie van de gezondheid van uw dieren.

Accurate voerdosering
Inzicht in voer- en waterconsumptie
Verbeterde voederconversie
Monitoring actuele silo inhoud
Uniformiteit van het koppel
Gezondheidsindicatie

Bekijk onze pluimveeprojecten

England5 Two new laying hen barns in England

Twee nieuwe leghennen stallen in Engeland

In Hereford, Engeland zijn twee nieuwe leghennenstallen gebouwd . Deze scharrelstallen zijn 20 meter breed en 97 meter lang en elke stal bestaat uit twee compartimenten met 12.000 hennen per compartiment. Onze Engelse dealer PW Maines heeft hier de installatie gemaakt met het innovatieve Fortica® automatiseringssysteem. De touch screen Fortica® computer is geïntegreerd in een Hotraco schakelkast en zo heeft de pluimveehouder controle over het klimaat, het voersysteem, de verlichting en de eierproductie. De verse lucht komen binnen via de inlaatkleppen aan de zijkant en de stallucht worden afgezogen door de kokers in het dak. Voerregistratie wordt gedaan middels siloweging bij de twee silo’s van elk 16 ton. Per stal zijn er drie eierbanden die aangestuurd worden door het Fortica® systeem.

Netherlands15 Two new modern broiler houses

Twee nieuwe moderne vleeskuikenstallen

Op 21 juli 2017 was de officiële opening van twee splinternieuwe vleeskuikenstallen van familie Boerma. Hier worden 46.000 trager groeiende vleeskuikens gehuisvest. Deze moderne stallen zijn voorzien van de nieuwste inrichting en installatie. Zo heeft de stal o.a. daglicht voorziening in de zijgevel met automatisch verduisteringsgordijn, uitloopluiken in de zijgevel en een warmtewisselaar voor elke stal. Hotraco Agri heeft hier schakelkasten ontworpen met het Fortica® systeem die alle processen besturen in de stal, van klimaatbeheersing , ventilatie, verlichting, tot voer- en watersturing. Ook de warmtewisselaar is compleet geïntegreerd in het Fortica® systeem. Met het touchscreen van de Fortica® zijn alle processen overzichtelijk en snel in te zien en makkelijk te bedienen. De familie Boerma draaide in mei de eerste ronde in de nieuwe stal.

China4 30 broiler houses in China

30 vleeskuikenstallen in China

Onlangs is er een groot project in China opgeleverd van 5 farms met ieder 6 vleeskuikenstallen. Per stal worden 55.680 vleeskuikens gehuisvest (tot max 2,5 kg). De stal is ontworpen met een kooihuisvesting in 5 rijen met 4 lagen. Hotraco Agri heeft hier schakelkasten ontworpen met het Fortica® systeem die alle processen besturen in de stal, van klimaatbeheersing , ventilatie, verlichting, dierweging, voer- en watersturing tot mestverwijdering. De pluimveehouder kan via het gebruiksvriendelijke touch screen scherm van de Fortica® eenvoudig en snel processen inzien en wijzingen. Daarnaast is deze farm voorzien van de Fortlink®, wat een veilige verbinding met PC, tablet en smartphone mogelijk maakt. De Fortlink® verzamelt de data van alle aangesloten stallen, maakt dit visueel in een scherm en geeft dit verder door aan een aangesloten PC of via internet naar de Foritca app. Met de gebruiksvriendelijke Fortica app kan de pluimveehouder de Fortica’s op afstand uitlezen en bedienen via smartphone en tablet.

Netherlands1 Broiler farmer upgrades from Orion to Fortica system

Vleeskuikenhouder gaat van Orion® naar Fortica® systeem

Vleeskuikenhouder Ramon Harmes uit het Drentse Klazienaveen is dit jaar overgegaan van het Orion® systeem naar het vernieuwde touch screen Fortica® systeem. Kosse staltechnieken werkt al 25 jaar samen met de familie Harmes en heeft de installaties gemaakt in deze stallen. Harmes had 4 vleeskuikenstallen, maar heeft er inmiddels twee afgebroken en twee splinternieuwe stallen neergezet met het innovatieve nieuwe Fortica® systeem. Twee bestaande stallen zijn blijven staan en zijn omgebouwd naar de Fortica®. Naast deze stallen zijn er nog twee grote stallen in aanbouw. In totaal gaat het bedrijf 248.500 vleeskuikens huisvesten, waar de eendagskuikens 6 tot 8 weken gehouden worden. Het doel is om een duurzaam pluimveebedrijf te realiseren. Zo wordt er stroom opgewekt via zonnepanelen en zullen de stallen verwarmd worden met energie die vrijkomt bij mestverbranding.

England1 Layer Farm in the UK

Leghennen Farm in het Verenigd Koninkrijk

Vorige maand opende de Sally Farm in het Verenigd Koninkrijk haar deuren. De Campus op de Sally Farm is een leerplek voor studenten en leerlingen. Met 4 identieke pluimveestallen met elk 16.000 leghennen, zal het een plek zijn voor onderzoek op commerciële schaal. Alle stallen zijn uitgerust met het innovatieve Fortica®-systeem en de nieuwe MiteAlert. Fortica® geeft pluimveehouders belangrijke informatie over de prestaties van zijn dieren, zoals inzicht in het legpercentage en het aantal eieren. Met het MiteAlert® Systeem kan de Farm manager zicht krijgen en houden op de omvang en ontwikkeling van een bloedluispopulatie in de stal. En op basis daarvan een behandelmoment bepalen. Deze farm zal een faciliteit zijn voor de Britse pluimvee-industrie, een voorbeeld voor moderne eierproductie met hoge welzijnsnormen.