Pig solutions manure header 4
Pig solutions Manure Header 3
Pig solutions Manure Header 1

Mestverwerking

Goede mestverwerking zorgt voor een beter klimaat

Hoe minder mest er in uw varkensstallen aanwezig is, hoe beter het leefklimaat is voor uw dieren. Hotraco Agri biedt automatiseringssystemen waarmee mest heel eenvoudig én op een juiste manier verwerkt kan worden.

Pig solutions Manure Item1 mestschuifsysteem

Automatisch mestschuif systeem

Weet u dat het beter is om het klimaat in uw stal aan te pakken i.p.v. de lucht te wassen aan de uittredekant? Door het wegtrekken van de mest onder de roosters gaat het NH3-gehalte op een afdeling drastisch omlaag. Zo ontstaat een beter klimaat in de stal voor mens en dier. De mestschuivers worden met een tijdklok gestuurd die gekoppeld is aan ons automatiseringssysteem.

Photo

Meer informatie over automatische mestverwerking?

Contact ons varkens team

De voordelen van een goede mestverwerking

Beter stalklimaat
Betere groeiprestaties
Hoger dierenwelzijn
Aangename leef- en werkomgeving