Canada1 Fortica Free Flow in Canada

Fortica Free Flow in Canada

Fortica Free Flow in Canada

Begin dit jaar zijn er verschillende leghennen stallen opgeleverd in Canada door onze dealer Walbern Agri-Systems Ltd. In deze stallen heeft Hotraco Agri het nieuwe Free Flow ventilatie concept toegepast. Free Flow is een ventilatieconcept dat speciaal ontwikkeld is voor stallen met vrije uitloop. Het ventileren van de stal is gebaseerd op onderdruk en overdruk in de stal. Dit ventilatieconcept wordt geheel geregeld door een schakelkast per stal met geïntegreerde Fortica computer: Fortica®FreeFlow®.

Er is gekozen voor dit concept omdat de stallen zijn uitgevoerd met uitloopluiken. De verse lucht komt binnen via de inblaaskokers met verstelbare verdeelplaat en zal de stal weer verlaten via de uitloopluiken. Op deze manier zal er altijd warme stallucht over het strooistel de stal verlaten en zullen er geen natte plekken ontstaan. Als de uitloopluiken gesloten zijn stoppen de inblaaskokers en gaan de eindwandventilatoren aan. Deze creëren een onderdruk in de stal en de lucht zal weer binnen komen via de luchtinlaatkokers. Dit wordt geheel automatisch aangestuurd door de Fortica computer.

Er zullen steeds vaker stallen gebouwd gaan worden met vrije uitloop en daarom is dit het ideale ventilatieconcept voor de toekomst.

Bekijk het zelf!