Broilers end wal fans

Vooroplopend op klimaattrends in de pluimveemarkt

Met de nieuwe update van het innovatieve Fortica®-automatiseringssysteem loopt Hotraco mee voorop met de nieuwste klimaattrends in de pluimveemarkt.

Lamberdinas hoeve Fortica Eco Unit 7 2

Ventilatie via warmtewisselaars

De trend in pluimveestallen is dat er steeds meer via warmtewisselaars geventileerd wordt. Met het Fortica®-systeem kan de pluimveehouder de warmtewisselaars feilloos besturen en zodoende het optimale klimaat creëren tegen lage stookkosten. Er kunnen zelfs tot 4 warmtewisselaars tegelijk geactiveerd worden.

Lees meer over warmtewisselaars
Poultry Solutions lighting nest control item2 neststuring copy

Systeemventilatie

Onder Systeemventilatie verstaan we alle systemen die gebruikt worden om (geconditioneerde) lucht via de aanwezige ventilatiekanalen over het huisvestingssysteem in de legpluimveestal te verdelen. Systeemventilatie heeft twee functies. Enerzijds voorziet het de dieren van verse lucht, anderzijds wordt deze lucht gebruikt om de mest beter te laten drogen. Met het oog op het dierenwelzijn van de kippen, mag de lucht die in de directe omgeving van de dieren wordt geblazen niet te veel of te koud zijn. Dit wordt geregeld met het intelligente Fortica®-systeem.

Lees meer over systeemventilatie
OFC with titles

Bespaar energiekosten met Orange Fan Control

Voor de nieuwe generatie eindwandventilatoren met hoge luchtopbrengst biedt Hotraco een energiezuinige ventilatieregeling: de Orange Fan Control. Ook op geregelde ventilatiegroepen kan deze regeling toegepast worden. De Orange Fan Control is geïntegreerd in het intelligente Fortica®-systeem en het helpt om energiekosten te besparen.

Download de brochure (engels)
Photo

Wilt u weten welke klimaattrends passen in uw pluimveebedrijf?

Neem dan contact op met ons pluimveeteam

Bekijk onze projecten

England5 Two new laying hen barns in England

Twee nieuwe leghennen stallen in Engeland

In Hereford, Engeland zijn twee nieuwe leghennenstallen gebouwd . Deze scharrelstallen zijn 20 meter breed en 97 meter lang en elke stal bestaat uit twee compartimenten met 12.000 hennen per compartiment. Onze Engelse dealer PW Maines heeft hier de installatie gemaakt met het innovatieve Fortica® automatiseringssysteem. De touch screen Fortica® computer is geïntegreerd in een Hotraco schakelkast en zo heeft de pluimveehouder controle over het klimaat, het voersysteem, de verlichting en de eierproductie. De verse lucht komen binnen via de inlaatkleppen aan de zijkant en de stallucht worden afgezogen door de kokers in het dak. Voerregistratie wordt gedaan middels siloweging bij de twee silo’s van elk 16 ton. Per stal zijn er drie eierbanden die aangestuurd worden door het Fortica® systeem.

Netherlands15 Two new modern broiler houses

Twee nieuwe moderne vleeskuikenstallen

Op 21 juli 2017 was de officiële opening van twee splinternieuwe vleeskuikenstallen van familie Boerma. Hier worden 46.000 trager groeiende vleeskuikens gehuisvest. Deze moderne stallen zijn voorzien van de nieuwste inrichting en installatie. Zo heeft de stal o.a. daglicht voorziening in de zijgevel met automatisch verduisteringsgordijn, uitloopluiken in de zijgevel en een warmtewisselaar voor elke stal. Hotraco Agri heeft hier schakelkasten ontworpen met het Fortica® systeem die alle processen besturen in de stal, van klimaatbeheersing , ventilatie, verlichting, tot voer- en watersturing. Ook de warmtewisselaar is compleet geïntegreerd in het Fortica® systeem. Met het touchscreen van de Fortica® zijn alle processen overzichtelijk en snel in te zien en makkelijk te bedienen. De familie Boerma draaide in mei de eerste ronde in de nieuwe stal.

China4 30 broiler houses in China

30 vleeskuikenstallen in China

Onlangs is er een groot project in China opgeleverd van 5 farms met ieder 6 vleeskuikenstallen. Per stal worden 55.680 vleeskuikens gehuisvest (tot max 2,5 kg). De stal is ontworpen met een kooihuisvesting in 5 rijen met 4 lagen. Hotraco Agri heeft hier schakelkasten ontworpen met het Fortica® systeem die alle processen besturen in de stal, van klimaatbeheersing , ventilatie, verlichting, dierweging, voer- en watersturing tot mestverwijdering. De pluimveehouder kan via het gebruiksvriendelijke touch screen scherm van de Fortica® eenvoudig en snel processen inzien en wijzingen. Daarnaast is deze farm voorzien van de Fortlink®, wat een veilige verbinding met PC, tablet en smartphone mogelijk maakt. De Fortlink® verzamelt de data van alle aangesloten stallen, maakt dit visueel in een scherm en geeft dit verder door aan een aangesloten PC of via internet naar de Foritca app. Met de gebruiksvriendelijke Fortica app kan de pluimveehouder de Fortica’s op afstand uitlezen en bedienen via smartphone en tablet.

Netherlands1 Broiler farmer upgrades from Orion to Fortica system

Vleeskuikenhouder gaat van Orion® naar Fortica® systeem

Vleeskuikenhouder Ramon Harmes uit het Drentse Klazienaveen is dit jaar overgegaan van het Orion® systeem naar het vernieuwde touch screen Fortica® systeem. Kosse staltechnieken werkt al 25 jaar samen met de familie Harmes en heeft de installaties gemaakt in deze stallen. Harmes had 4 vleeskuikenstallen, maar heeft er inmiddels twee afgebroken en twee splinternieuwe stallen neergezet met het innovatieve nieuwe Fortica® systeem. Twee bestaande stallen zijn blijven staan en zijn omgebouwd naar de Fortica®. Naast deze stallen zijn er nog twee grote stallen in aanbouw. In totaal gaat het bedrijf 248.500 vleeskuikens huisvesten, waar de eendagskuikens 6 tot 8 weken gehouden worden. Het doel is om een duurzaam pluimveebedrijf te realiseren. Zo wordt er stroom opgewekt via zonnepanelen en zullen de stallen verwarmd worden met energie die vrijkomt bij mestverbranding.

England1 Layer Farm in the UK

Leghennen Farm in het Verenigd Koninkrijk

Vorige maand opende de Sally Farm in het Verenigd Koninkrijk haar deuren. De Campus op de Sally Farm is een leerplek voor studenten en leerlingen. Met 4 identieke pluimveestallen met elk 16.000 leghennen, zal het een plek zijn voor onderzoek op commerciële schaal. Alle stallen zijn uitgerust met het innovatieve Fortica®-systeem en de nieuwe MiteAlert. Fortica® geeft pluimveehouders belangrijke informatie over de prestaties van zijn dieren, zoals inzicht in het legpercentage en het aantal eieren. Met het MiteAlert® Systeem kan de Farm manager zicht krijgen en houden op de omvang en ontwikkeling van een bloedluispopulatie in de stal. En op basis daarvan een behandelmoment bepalen. Deze farm zal een faciliteit zijn voor de Britse pluimvee-industrie, een voorbeeld voor moderne eierproductie met hoge welzijnsnormen.

Ontdek alle pluimvee oplossingen van Hotraco Agri

Agri 2x
  • Klimaatregeling
  • Voer & watersturing
  • Dierweging
  • Verlichting en neststuring
  • Eiertelling
  • Farm Management