Lamberdinas hoeve Fortica Eco Unit 7 2

Ventilatie via warmtewisselaars

De voordelen van warmtewisselaars

De trend in pluimveestallen is dat er steeds meer via warmtewisselaars geventileerd wordt. En dat is niet voor niets. Het gebruik van warmtewisselaars heeft meerdere voordelen:

Verlaging van de ammoniakuitstoot
Verlaging van de stookkosten
Verbetering van het stalklimaat
Verlaging van de uitstoot van fijnstof
Fortica system total control

Het Fortica®-systeem zorgt voor perfecte besturing

Met het Fortica®-systeem kan de pluimveehouder de warmtewisselaars feilloos besturen en zodoende het optimale klimaat creëren tegen lage stookkosten. Door de jaren heen zijn er steeds nieuwe argumenten bijgekomen die een impuls gaven aan het gebruik van warmtewisselaars.

Lamberdinas hoeve Fortica Eco Unit 7 2

Totale stalventilatie met wartewisselaars

Waar de conventionele ventilatie in het verleden bij lage buitentemperaturen deels vervangen werd door een warmtewisselaar, zien we nu dat er soms alleen nog maar warmtewisselaars nodig zijn die de totale ventilatie in de stal regelen. Met het Fortica®-systeem is het mogelijk om ook deze stallen met alleen warmtewisselaars perfect te besturen. Er kunnen zelfs tot 4 wisselaars tegelijk geactiveerd worden.