South Africa4 Automation in pig barns in South Africa.jpg

Automatisering in varkensstallen Zuid-Afrika

Automatisering in varkensstallen Zuid-Afrika

In Zuid-Afrika is weer een varkensbedrijf geautomatiseerd met het Hotraco systeem. Het gaat om 4 stallen met in totaal 8 afdelingen. Per afdeling zitten er 1100 biggen. De SIRIUS computer stuurt hier de ventilatie, verwarming en extra koeling. Naast het klimaat wordt het voer via siloweging geregistreerd. De computers zijn gekoppeld aan de SMARTLINK-RM, die remote bediening mogelijk maakt. Via de Remote+ app op de smartphone, tablet of PC kunnen ze de SIRIUS computer bedienen. Zodoende zijn ze in staat om snel en onafhankelijk van waar ze op dat moment zijn, te reageren op situaties in de stallen.

Bekijk het zelf!