Climate control without measuring fans NL2

Klimaatsturing zonder meetventilatoren

Klimaatsturing zonder meetventilatoren

In 2013 namen Cor en Jannes van Limpt hun nieuwe vleesvarkensstal in gebruik. Het klimaat wordt geregeld op basis van onderdrukmeting en temperatuur.

Smartflow

De vleesvarkensstal van de familie Van Limpt is uitgerust met het nieuwe ventilatiesysteem SmartFlow. Het systeem kent een nieuwe manier van meten, waardoor nauwkeuriger geventileerd kan worden. Het systeem maakt namelijk géén gebruik van meetventilatoren in de afdeling, maar van druksensoren. Door de verschildruk tussen de varkensafdeling en het centrale afzuigkanaal te meten, berekent de CYGNUS-V afdelingsregelaar de hoeveelheid lucht die afgezogen wordt. De CYGNUS kent namelijk de diameter van het afzuigpunt én de klepstand in het afzuigpunt.

Cygnus-VC

Alle 22 afdelingen worden aangestuurd door een CYGNUS-V regelaar. Hierop is per afdeling direct de temperatuursensor én onderdruksensor aangesloten. Voor de centrale regelingen is de nieuwe klimaatcomputer CYGNUS-VC geplaatst. Deze stuurt de ventilatoren voor de centrale afzuig ventilatoren aan op hoogst vragende afdeling, op onderdruk of een combinatie hiervan. Verder wordt een centrale luchtinlaat gestuurd op basis van onderdruk of synchroon met de ventilatie. Ook is de verwarmingsregeling opgenomen in de CYGNUS-VC die op verschillende manieren gestuurd kan worden.

Brandmelding

De nieuwe stal van de familie Van Limpt is extra brandveilig uitgevoerd met veel brandveilige materialen. Naast rookmelders en een brandalarm is dit de eerste stal in Nederland die is uitgerust met het innovatief brandmeldsysteem op de CYGNUS-V. Dit warmtedetectiesysteem waarschuwt als de temperatuur in de afdeling te snel oploopt (meer dan 5°C per minuut) of boven een bepaalde waarde komt (58°C). In iedere afdeling bij familie Van Limpt hangt één temperatuursensor om de afdelingstemperatuur te registreren en één sensor voor de brandmelding. Deze is volgens de richtlijnen van de verzekering in de luchtstroom geplaatst en zo dicht mogelijk bij het afzuigpunt. Zodra de temperatuur te snel oploopt, geeft de CYGNUS-V een alarm.

Bekijk het zelf!