Footer 1

Automatisering voor leghennen

Creëer de perfecte leefomgeving voor uw leghennen

Voor u als leghennenhouder is het van cruciaal belang om de juiste stalcondities te realiseren voor uw hennen, zodat ze optimaal presteren. Hotraco Agri helpt bij het creëren van de meest optimale condities én met het registreren en verbeteren van uw eierproductie. Met onze stalautomatisering heeft u 24/7 inzicht in de actuele situatie in al uw stallen.

Egg counting Header3

Specialist in volière en vrije uitloopstallen

Wij hebben jarenlang ervaring met leghennen in alle soorten huisvestingssystemen. Van kooi en groepshuisvesting tot grond en vrije uitloopstallen. Hotraco Agri is specialist in het automatiseren van volières en vrije uitloopstallen. Hier komt meer bij kijken dan bij kooi en groepshuisvesting. Met name de ventilatie, neststuring en eiertelling vragen in volières en vrije uitloopstallen voor een andere aanpak. Onze automatiseringssystemen zorgen ervoor dat ook deze processen zorgeloos en optimaal verlopen.

Eggs laying percentage

Monitoring eierproductie

Als leghennenhouder wilt u weten hoe uw leghennen presteren. Daarvoor heeft u continu inzicht nodig in de eierproductie. De eiertellers van Hotraco Agri registreren automatisch het aantal eieren in uw stal. Zo bent u 24/7 op de hoogte van de prestaties en beschikt u altijd over een actueel legpercentage. Ook kan de eierproductie een goede indicatie geven over de gezondheid van uw dieren.

Ontdek de voordelen
Poultry solutions Climate Header 2

Klimaat

Met een goede klimaatregeling hebben extreme weersomstandigheden en sterk wisselende dag- en nachttemperaturen vrijwel géén invloed op het klimaat in uw stal. Dit zorgt voor een aangename en uniforme leefomgeving voor uw leghennen, een betere eiproductie, een goede gezondheid van uw dieren, plus een prettige werkomgeving.

Vergroot mijn kennis
Poultry Solutions Feed water item 6 tekstblok water monitoring

Voer & water

Automatische voersturing zorgt voor lagere voerkosten. Met de automatische voer- en waterregeling van Hotraco Agri bent u er zeker van dat uw dieren de juiste hoeveelheid voer krijgen, plus het geeft u inzicht in het voerverbruik en de voerkosten. Afwijkingen in de water- en voeropname van uw leghennen geven u bovendien een goede indicatie over de gezondheid van uw dieren.

Ontdek de voordelen
Voliere fienhage witte kippen

Verlichting

Elke huisvestingsvorm vraagt om specifieke verlichting die inspeelt op de behoefte van de dieren. Met licht kunt u de activiteit van uw leghennen stimuleren. Licht bevordert bijvoorbeeld de voeropname en het stuurt het dag- en nachtritme, wat het dierenwelzijn verbetert. Een juiste lichtspreiding en lichtintensiteit is hierbij belangrijk. Dat kan Hotraco Agri voor u regelen.

Lees meer over verlichting
Vencomatic Egg belt 1

Neststuring

In een scharrel- en volièrehuisvesting voor leghennen is het belangrijk dat de hennen weer tijdig in de legsystemen zitten. Met onze automatische neststuring kunt u uw dieren trainen om precies op het juiste moment naar de juiste verdieping en het juiste nest in het systeem te gaan. En door automatisch de lichtintensiteit tijdens de legperiode te verhogen, voorkomt u buiteneieren.

Lees meer
Eierband 2

Eierverzameling optimaliseren

Om de eierverzameling met een eierpakker te optimaliseren, is het belangrijk dat er een constante aanvoer van eieren is. Ons systeem bepaalt de snelheid van de eierband door het aantal eieren dat erop ligt automatisch te registreren. Zo optimaliseert het systeem de eierflow en wordt de totale verzameltijd zo kort mogelijk gehouden.

Ontdek de voordelen
Animal weighing item 2 Dierweegschalen

Dierweging

Voor u als pluimveehouder is het belangrijk om de groei van uw leghennen nauwkeurig te volgen. De dierweegoplossingen van Hotraco Agri tonen u het gemiddelde gewicht, de uniformiteit en de spreiding tussen de dieren in het koppel. Zo heeft u continu een actueel beeld van het verloop van het gewicht. Dit geeft bovendien een goede indicatie van de gezondheid van uw hennen.

Vergroot mijn kennis

Compleet systeem voor alle leghennenstallen

Hotraco Agri biedt complete automatiseringssystemen die alle stalprocessen regelen, aansturen en monitoren. Deze systemen zijn geschikt voor alle staltypes met leghennen; van kooi- en groepshuisvesting tot volière en vrije uitloop.

Ontdek de voordelen voor u als leghennenhouder

Optimale stalcondities
Hoger dierenwelzijn
Betere eierproductie
Lagere voerkosten
Verbeterde voederconversie
Besparing op inpakkosten
Photo

Wilt u optimale stalcondities voor uw leghennen?

Neem contact op met onze specialisten

Bekijk onze leghennen projecten

England5 Two new laying hen barns in England

Twee nieuwe leghennen stallen in Engeland

In Hereford, Engeland zijn twee nieuwe leghennenstallen gebouwd . Deze scharrelstallen zijn 20 meter breed en 97 meter lang en elke stal bestaat uit twee compartimenten met 12.000 hennen per compartiment. Onze Engelse dealer PW Maines heeft hier de installatie gemaakt met het innovatieve Fortica® automatiseringssysteem. De touch screen Fortica® computer is geïntegreerd in een Hotraco schakelkast en zo heeft de pluimveehouder controle over het klimaat, het voersysteem, de verlichting en de eierproductie. De verse lucht komen binnen via de inlaatkleppen aan de zijkant en de stallucht worden afgezogen door de kokers in het dak. Voerregistratie wordt gedaan middels siloweging bij de twee silo’s van elk 16 ton. Per stal zijn er drie eierbanden die aangestuurd worden door het Fortica® systeem.

England1 Layer Farm in the UK

Leghennen Farm in het Verenigd Koninkrijk

Vorige maand opende de Sally Farm in het Verenigd Koninkrijk haar deuren. De Campus op de Sally Farm is een leerplek voor studenten en leerlingen. Met 4 identieke pluimveestallen met elk 16.000 leghennen, zal het een plek zijn voor onderzoek op commerciële schaal. Alle stallen zijn uitgerust met het innovatieve Fortica®-systeem en de nieuwe MiteAlert. Fortica® geeft pluimveehouders belangrijke informatie over de prestaties van zijn dieren, zoals inzicht in het legpercentage en het aantal eieren. Met het MiteAlert® Systeem kan de Farm manager zicht krijgen en houden op de omvang en ontwikkeling van een bloedluispopulatie in de stal. En op basis daarvan een behandelmoment bepalen. Deze farm zal een faciliteit zijn voor de Britse pluimvee-industrie, een voorbeeld voor moderne eierproductie met hoge welzijnsnormen.