Pig solutions Manure Header 3

Nauwkeurig ventileren via MODbus sturing

Nauwkeurig ventileren

Door de nieuwe MODbus sturing is het mogelijk om de klepstand in de ventilatiekoker nog nauwkeuriger te bepalen. Dit zorgt ervoor dat precies de juiste hoeveelheid verse lucht bij de varkens in de afdeling komt. Door de terugmelding via een belimo motor of frequentieregelaar zorgt de MODbus sturing er bovendien voor dat er eerder ingegrepen kan worden bij een defect. Zo worden grote nadelige effecten op het klimaat in de stal vermeden.