Pig solutions Animal weighing header 3

Nieuwe mogelijkheden voor de varkensmarkt

Nieuwe mogelijkheden met het Thomas®-systeem

Binnen de bedrijfsvoering van een varkenshouder is klimaatbeheersing van onschatbare waarde. Hotraco Agri introduceert een nieuwe softwareversie van het Thomas®-systeem die is geüpgrade met nieuwe klimaatoplossingen en functionaliteiten. Het Thomas®-systeem zorgt hiermee voor een prettig en aangenaam stalklimaat en het draagt bij aan de gezondheid van de varkens.

Dealer portal documents Header 2

Multiplexer

Nieuw in de Thomas®-release is de innovatieve ventilatieoplossing met de Multiplexer. De Multiplexer kan vanuit één centrale plek de CO2 en NH3 meten in 6 afdelingen tegelijk en is aangesloten op het Thomas®-systeem. De varkenshouder heeft hierdoor minder elektronica per afdeling nodig. Bovendien worden de sensoren in de werkgang opgehangen in plaats van in de vuile stallucht. Hierdoor gaan de sensoren minder snel defect en dus langer mee. Dit bespaart een hoop kosten.

Pig solutions pig systems footer

Comfort met een optimale vloertemperatuur

Een optimale vloertemperatuur in de afdelingen is van groot belang voor het comfort van de varkens. De vernieuwde vloerregeling in het Thomas®-systeem zorgt voor het optimaal verwarmen en koelen van de vloeren. Zo zorgt de varkenshouder ervoor dat de dieren zich prettig voelen, ook als ze op het dichte gedeelte van de vloer liggen. Via een terugkoppeling op de watertemperatuur ziet de varkenshouder of de varkens nog extra warmte of koeling nodig hebben. Daarnaast maakt deze slimme regeling het mogelijk om de warmte die vrijkomt in een bepaalde afdeling her te gebruiken op een andere afdeling.

Pig solutions Manure Header 3

Nauwkeurig ventileren via MODbus sturing

Door de nieuwe MODbus sturing is het mogelijk om de klepstand in de ventilatiekoker nog nauwkeuriger te bepalen. Dit zorgt ervoor dat precies de juiste hoeveelheid verse lucht bij de varkens in de afdeling komt. Door de terugmelding via een belimo motor of frequentieregelaar zorgt de MODbus sturing er bovendien voor dat er eerder ingegrepen kan worden bij een defect. Zo worden grote nadelige effecten op het klimaat in de stal vermeden.

Pig solutions manure header 4

Varkens assisteren bij het schoonmaken

Een nieuwe regeling die is toegevoegd in het Thomas®-systeem is het ‘inweken in productie’. Met deze regeling kan het sproeisysteem in de afdeling geactiveerd worden. Door bijvoorbeeld wekelijks de afdelingen te sproeien zorgt de varkenshouder ervoor dat de stof in de afdeling op de grond komt te liggen. Hoe minder stof in de lucht hoe beter het klimaat in de afdeling. Bijkomend voordeel is dat door het activeren van het sproeisysteem de varkens jeuk krijgen. Zij zullen zich gaan schuren tegen de muur van de hokken en helpen zo met het reinigen van de hokken. De varkenshouder kan de regeling zo instellen dat hij op het eind van de ronde bijvoorbeeld 2x daags sproeit, zodat de hokken na de ronde minder vies zijn dan normaal. Na de ronde kunnen de hokken dan sneller schoongespoten worden.

Pig Solutions Header 4

Makkelijker voldoen aan regelgeving voor ontmesting

Om eenvoudig te voldoen aan bepaalde wet- en regelgeving is het aantal aan-/ uittijden voor de centrale klokken verhoogd van 10 naar 24. Zo kan een varkenshouder bijvoorbeeld minimaal 12 mestschrapers per dag starten om te voldoen aan de regelgeving voor ontmesting.

Zoals je leest, biedt de nieuwe release van het Thomas®-systeem veel nieuwe mogelijkheden om de werkzaamheden van de varkenshouders te vergemakkelijken. Ook bieden wij diverse vernieuwingen om het leefklimaat voor de varkens verder te verbeteren.