Poultry systems item 3 Farm Management copy

Nieuwe upgrade van Fortus Farm Management

Neem controle over uw pluimvee data

Het Fortus Farm Managementprogramma is vernieuwd! Per 1 april 2021 is deze upgrade beschikbaar met een aantal nieuwe gebruiksvriendelijke functies en mogelijkheden voor de complete pluimveemarkt. Zo kunt u in deze nieuwe versie nu ook managementdata aanpassen van het actieve koppel. Dit geldt voor zowel vleeskuikens, leghennen, ouderdieren als opfokdieren. Een handige veelgevraagde aanvulling!

Poultry systems item 3 Farm Management copy

Managementdata invoeren via uw PC

Voorheen was het aanpassen van data alleen mogelijk via het Fortica®-systeem in de stal. In onze upgrade hebben we dit gebruiksvriendelijker gemaakt. Nu is het namelijk ook mogelijk om data in te voeren via Fortus Farm Management, lekker makkelijk vanuit uw PC. Dit programma stuurt de data vervolgens naar het Fortica® systeem. Het invoeren van data kan op twee manieren. U kunt dit doen via de hokkaart waar u alle categorieën van één stal onder elkaar ziet. Of u voert de data in per categorie in het staloverzicht (bijv. voer/water/eieren etc.). Heel handig als u één van de categorieën in meerdere stallen wilt aanpassen.

Poultry climate sensors Farm management

Registratietool met meer mogelijkheden

Met de registratietool kunt u zelfgeselecteerde regelingen automatisch registreren en exporteren. Voorheen was het hierbij alleen mogelijk om een uitdraai te maken van maximaal 1 maand. Dat hebben we uitgebreid naar langere periodes, bijvoorbeeld van een half jaar of zelfs een jaar. Ook kunnen er nu naar keuze twintig losse items per minuut uit het analyseniveau geregistreerd worden.

Ontdek Fortus Farm Management
Photo

Meer inzicht in uw pluimveedata?

Ga aan de slag met Fortus Farm Management!

Contact onze pluimveespecialisten
PDF function mh

PDF functie

Een volgende handige upgrade van Fortus Farm Management is de PDF functionaliteit. Hokkaarten, grafieken, widgets en rapporten kunt u nu opslaan als PDF en daarna overzichtelijk afdrukken.

Poultry Solutions Feed water Header 1

9 voertypes exporteren

De exportfunctie voor managementdata is uitgebreid met 9 voersoorten. Zo krijgt u als pluimveehouder of farmmanager een beter overzicht over uw voersoorten en kunt u voerkosten beter inzichtelijk maken. Op basis hiervan kan de voerstrategie worden aangepast en het rendement worden verhoogd.

1 layers flockchart

Legkalender

Naast de hokkaart voor vleeskuikens is nu ook de legkalender voor leghennen beschikbaar. Met de Legkalender krijgt u snel inzicht in de prestaties van de dieren per dag en per week. Met de legkalender is het mogelijk om eenvoudig het type eieren (Nest, systeem of grondeieren) per dag of per week handmatig in te vullen.