Image

Hotraco Agri lanceert compleet nieuw Fortica® communicatieplatform

Hotraco Agri lanceert compleet nieuw Fortica® communicatieplatform

17 juli

De spin in het web van dit nieuwe platform is de Fortlink®, een nieuwe, centrale, touch screen bedieningsunit met een ingebouwde communicatie-interface. De Fortlink® verzorgt de verbinding tussen alle in een pluimveebedrijf aanwezige Fortica® managementcomputers, die de aansturing van verschillende componenten voor klimaatbeheersing, ventilatie, dierweging en voer- en watersturing voor hun rekening nemen. Vanuit de Fortlink® kunnen actuele gegevens van tot wel 50 individuele Fortica’s worden ingezien. Een pluimveehouder heeft zo vanaf één centrale plaats een volledig overzicht van zijn complete bedrijf. Eventuele afwijkingen of alarmen worden in één oogopslag duidelijk.

Het complete pluimveebedrijf in één overzicht

Op de touch screen van de Fortlink® wordt een grafisch overzicht gegeven van het totale pluimveebedrijf. De pluimveehouder kan – net als bij een reguliere Fortica® - een afbeelding van zijn bedrijf in het scherm zetten waarop door middel van zogenaamde thumbnails de verschillende regelaars zichtbaar worden gemaakt. Door middel van een kleurcode wordt tevens de status van de regelaar aangeduid: wit (alles in orde), oranje (waarschuwing van een afwijking) en rood (alarm). De pluimveehouder kan bij het personaliseren van het scherm ook kiezen om standaard maximaal 7 parameters van een individuele stal zichtbaar te hebben. Bijvoorbeeld dagteller, stalnummer, gemeten actuele temperatuur, de actuele luchtvochtigheid, het gemiddelde diergewicht en de hoeveelheid opgenomen water of voer.

Image

Beveiligde verbinding met PC en smartphone

De ingebouwde communicatie-interface functioneert als een aparte router en legt via een ethernetbekabeling een beveiligde verbinding tussen enerzijds alle Fortica’s in een bedrijf en anderzijds tussen een externe router waarmee de connectie met WIFI en internet wordt gelegd. Dat laatste zorgt ervoor dat alle Fortica’s bediend en uitgelezen kunnen worden met een PC, of via de Fortica-App met tablet of smartphone.

De Fortlink® verzamelt de data van alle aangesloten stallen, maakt dit visueel in een groot, door de pluimveehouder zelf in te richten touch screen scherm en geeft dit verder door aan een aangesloten PC of via internet naar de app. Als een pluimveehouder in het overzicht een eventuele afwijking constateert is hij dus meteen in staat om daarop te reageren. Dat kan hij doen door direct de instellingen aan te passen via de Fortica®, de app of zijn PC.

Image

De voordelen van de Fortlink®

Beveiligde verbinding; Centrale aansturing; Totale controle over het complete pluimveeautomatiseringssysteem; Helder overzicht; Snel reageren op eventuele afwijkingen of een voorkomend alarm; Minimalisering van fouten; Tijdsbesparing; Op afstand bediening en overzicht via PC, smartphone of tablet.

Wilt u meer informatie over de Fortlink®, de nieuwe Fortica-App of de toepassing en installatie van het nieuwe Fortica® communicatiesysteem, neem dan contact op met een van de accountmanagers van Hotraco Agri. De handleiding van de Fortlink® is via de gebruikelijke weg voor dealers en installateurs te downloaden.