Pig solutions pig systems footer

Comfort met een optimale vloertemperatuur

Optimaal verwarmen en koelen van de vloeren

Een optimale vloertemperatuur in de afdelingen is van groot belang voor het comfort van de varkens. De vernieuwde vloerregeling in het Thomas®-systeem zorgt voor het optimaal verwarmen en koelen van de vloeren. Zo zorgt de varkenshouder ervoor dat de dieren zich prettig voelen, ook als ze op het dichte gedeelte van de vloer liggen. Via een terugkoppeling op de watertemperatuur ziet de varkenshouder of de varkens nog extra warmte of koeling nodig hebben. Daarnaast maakt deze slimme regeling het mogelijk om de warmte die vrijkomt in een bepaalde afdeling her te gebruiken op een andere afdeling.