Work in progress! New pig farm3

Work in progress: Nieuwe vleesvarkensstal

Een goed stalklimaat leidt tot een hogere groei

Er wordt gebouwd aan een grote nieuwe moderne varkensstal door varkenshouder Gert-Jan Vullings in samenwerking met de Houbensteyn Groep. In deze stal komen 19.000 vleesvarkens, verdeeld over 2 etages. De nieuwbouw maakt deel uit van het Nieuw Gemengd Bedrijf in het landbouwontwikkelingsgebied Witveldweg, in gemeente Horst aan de Maas. Hier bouwt Houbensteyn Groep naar eigen zeggen ‘een innovatieve stal van wereldformaat met veel aandacht voor dierenwelzijn en milieu’.

Work in progress! New pig farm1

Een goed stalklimaat leidt tot een hogere groei, lagere voederconversie en gezondere varkens, dus minder antibioticagebruik. Het klimaat in deze stal wordt geautomatiseerd door Hotraco Agri met het innovatieve Thomas® systeem. Het ventilatie systeem wordt gebouwd op basis van het SmartFlow principe met centrale afzuiging. Bij Thomas® SmartFlow wordt het drukverschil tussen de afdeling en het centrale kanaal gemeten en zo wordt bepaald hoeveel lucht er verplaatst wordt in de afdelingen. Op basis daarvan worden de smoorunits per afdeling in de juiste stand geregeld. Bij de deur van elke afdeling wordt een EasyButton geplaatst. Met de EasyButton zijn er verschillende fasen te selecteren zoals uitladen, inweken, reinigen, drogen, opwarmen en productie waarbij Thomas® ervoor zorgt dat per fase het vooraf ingestelde ventilatie programma afgewerkt wordt.