New release Fortica system for poultry market

De Fortica® is nu nóg beter en completer

De Fortica® is nu nóg beter en completer

17 juli

Nieuwe functionaliteiten en verbeterde grafische weergaven

Met de release van de nieuwe softwareversie voor de Fortica® is deze innovatieve, full touch screen pluimveecomputer nóg veelzijdiger, beter en completer geworden. Bij de Fortica-P pluimveecomputer en de Fortica-FWS voerweegcomputer is veel werk gestopt in het verbeteren van de grafische weergaven. Hierdoor is het gebruiks- en bedieningsgemak verder verhoogd. Daarnaast zijn er twee belangrijke toevoegingen gedaan: brandmelding en silo-overzicht.

Fortica® branddetectie

Een brand voorkomen kan niet altijd. Een (beginnende) brand zo snel mogelijk detecteren kan nu wel! De nieuwe brandmeldingsfunctie in de Fortica® controleert continu de temperatuur van de sensoren. Als de temperatuur van een of meerdere sensoren binnen één minuut méér dan 5°C stijgt of hoger wordt dan 58°C volgt er automatisch een brandmelding en wordt er alarm geslagen. Er zijn in totaal 48 temperatuursensoren toe te wijzen. De pluimveehouder kan daardoor snel en adequaat reageren en meteen identificeren op welke plaats de temperatuurstijging plaatsvindt, die een indicatie van brand kan zijn.

Fortica® silo-overzicht

Inzicht in, en overzicht over de hoeveelheid aanwezig voer in de silo’s is uitermate belangrijk voor pluimveehouders. In de Fortica-P en Fortica-FWS zijn daarom nieuwe weergaveopties toegevoegd om de inhoud van alle voersilo’s in te zien. Met deze gebruiksvriendelijke weergave ziet de pluimveehouder in één oogopslag de inhoud van al zijn silo’s. Het is daarbij mogelijk om te zien welke voersoort in welke silo aanwezig is.

Overzichtelijkere weergave curvetabellen

Hoe helderder gegevens worden weergegeven en hoe nauwkeuriger instellingen kunnen worden afgelezen, hoe beter het inzicht in de prestaties van zowel het systeem als de productie. De curvetabellen zijn daarom aangepast en verbeterd met betrekking tot navigatie en waardenbevestiging. De grafiekweergave is veranderd waardoor het beter zichtbaar is wat de delta-instelling voor invloed heeft op de 'oorspronkelijke' curve-instelling. Bijsturen en analyseren wordt daardoor eenvoudiger en overzichtelijker wat bijdraagt aan een optimale dierproductiviteit en dus een zo hoog mogelijk rendement.

De voordelen van de Fortica® software update

Verbeterde grafische weergave; overzichtelijkere presentatie van gegevens; continu branddetectie; compleet voersilo-overzicht; groter gebruiks- en bedieningsgemak.

Wilt u meer informatie over de release van de Fortica® 1.4.0 software-update en de uitbreidingen en verbeteringen die zijn doorgevoerd? Neem dan contact op met een van de accountmanagers van Hotraco Agri.

See for yourself!