Calf barns Canada Outside 3

Kalveren stallen in Canada

Kalveren stallen in Canada

Onlangs zijn er nieuwe Kalveren stallen in Canada gerealiseerd met daarin het automatiseringssysteem van Hotraco Agri. De complete besturing van de ventilatie en de mestschuiven wordt door het moderne Thomas® systeem gedaan. Het wegschuiven van de mest onder de roosters zorgt ervoor dat het NH3 gehalte in de stal drastisch omlaag gaat. De mestschuiven worden 12 keer per dag via een tijdklok gestuurd. Deze totaaloplossing zorgt voor een optimaal klimaat en een hoge gezondheid voor de kalveren.

Bekijk het zelf!