Hotraco Klazinaveen 49
Hotraco Klazinaveen 36
Hotraco Klazinaveen 51

Win-winsituatie met warmtewisselaars

Klimaatregeling met warmtewisselaars

Steeds meer stallen worden tegenwoordig geventileerd via warmtewisselaars. Het grote voordeel van warmtewisselaars is dat deze de warmte vanuit de afgezogen stallucht gebruiken om de ingaande lucht op te warmen. De warme stallucht en de koude buitenlucht stromen in tegengestelde richting langs elkaar, waardoor er over de hele wisselaar een gelijkmatig temperatuurverschil ontstaat en de warmteoverdracht zo optimaal mogelijk is. Met het Fortica®-systeem kan de pluimveehouder de warmtewisselaars feilloos besturen en zodoende het optimale klimaat creëren tegen lage stookkosten.

Voordelen

Sinds de invoering van warmtewisselaars in stallen, zijn er steeds meer toepassingsmogelijkheden en voordelen ontdekt. Graag lichten wij er een paar uit:

Verlaging van de mestafzetkosten
Verlaging van het energieverbruik
Verbetering van het stalklimaat
Verlaging van de ammoniak-en fijnuitstoot
Poultry solutions Climate Header 2

Verlaging van de mestafzetkosten

De eerste warmtewisselaars werden ingezet voor mestdroging in legkippenstallen. Hierbij wordt frisse lucht die in een wisselaar is opgewarmd over de mestbanden geblazen om zo de mest te drogen. Dit resulteert in drogere en dus lichtere mest en een lagere ammoniak uitstoot.

Hotraco Klazinaveen 54

Verlaging van het energieverbruik

Door het gebruik van warmtewisselaars gaat er bij het ventileren minder warmte verloren waardoor er minder verwarmd hoeft te worden. Dit resulteert in lagere stookkosten.

Hotraco Klazinaveen 36

Verbetering van het stalklimaat

Door het gebruik van warmtewisselaars kan er meer geventileerd worden bij dezelfde of lagere stookkosten. De extra ventilatie zorgt voor een betere afvoer van overtollig vocht en CO₂ . Dit resulteert in een betere luchtkwaliteit wat de diergezondheid ten goede komt.

Vleeskuikens mooie stal

Verlaging van de ammoniakuitstoot

In stallen met grondhuisvesting heeft het gebruik van warmtewisselaars in combinatie met mengventilatie een drogend effect op de mest. Door de drogere mest ontstaat er minder ammoniak. Binnen Nederland is dit sinds 2012 een erkend systeem om de ammoniak uitstoot te reduceren.

6 mg 0978 0x463

Verlaging van de fijnstofuitstoot

In de warmtewisselaar wordt de warmte van de uitgaande lucht overgedragen aan de ingaande lucht, hierdoor koelt de uitgaande lucht af en condenseert een deel van het vocht uit die uitgaande lucht. Door de combinatie van condensatie en het grote contactoppervlak van de afgezogen lucht blijft circa 80% van het fijnstof in de wisselaar achter.

Door de vele voordelen en toepassingsmogelijkheden van warmtewisselaars zien we dat de conventionele ventilatie steeds vaker vervangen wordt door warmtewisselaars. Waar de conventionele ventilatie in het verleden bij lage buitentemperaturen deels vervangen werd door een warmtewisselaar, zien we nu dat er soms alleen nog maar warmtewisselaars nodig zijn die de totale ventilatie in de stal regelen.

Fortica system total control

Het Fortica®-systeem zorgt voor perfecte besturing

Met het Fortica®-systeem kan de pluimveehouder de warmtewisselaars feilloos besturen en zodoende het optimale klimaat creëren tegen lage stookkosten. Met het Fortica®-systeem is het mogelijk om ook deze stallen met alleen warmtewisselaars perfect te besturen. Er kunnen zelfs tot 4 wisselaars tegelijk geactiveerd worden.

Ontdek de Fortica®