Poultry Solutions lighting nest control item2 neststuring copy

Alle innovatieve ventilatieconcepten in één systeem

Onder Systeemventilatie verstaan we alle systemen die gebruikt worden om (geconditioneerde) lucht via de aanwezige ventilatiekanalen over het huisvestingssysteem in de legpluimveestal te verdelen.

Lamberdinas hoeve Fortica Eco Unit 0 Eric Thielen3

Systeemventilatie

Systeemventilatie heeft twee functies. Enerzijds voorziet het de dieren van verse lucht, anderzijds wordt deze lucht gebruikt om de mest beter te laten drogen. Met het oog op het dierenwelzijn van de kippen, mag de lucht die in de directe omgeving van de dieren wordt geblazen niet te veel of te koud zijn. Dit wordt geregeld met het intelligente Fortica®-systeem. De Systeemventilatie is onderdeel van het totale ventilatieconcept in de stal en de Fortica® zorgt dat de totale ventilatievraag zo verdeeld wordt dat de Systeemventilatie altijd op het optimale niveau draait.

Vencomatic Bolegg Terrace Q perch 2

Minimale ammoniakvorming en minder mestafvoer

Het grootste deel van de mest wordt geproduceerd terwijl de dieren zich in het systeem bevinden. Om de mest die de kippen produceren uit de stal af te kunnen voeren, zijn de huisvestingssystemen uitgevoerd met mestbanden onder de roostervloeren. Zowel voor het milieu als om economische redenen is het van belang dat deze mest zo goed mogelijk droogt. Om dit proces te optimaliseren, zijn de ventilatiekanalen van de systeemventilatie zo geplaatst dat de lucht wordt uitblazen over de mestbanden. Dit heeft veel voordelen: drogere mest, minder ammoniakproductie én -uitstoot, minder gewicht aan mest en dus ook lagere mesttransportkosten!

De voordelen van Systeemventilatie voor u als pluimveehouder

Drogere mest
Minder ammoniakproductie én -uitstoot
Minder gewicht aan mest
Lagere mesttransportkosten