Vleeskuikens in grondhuisvesting

Nieuwe EU-regels voor diergeneesmiddelen en gemedicineerd voer

Nieuwe EU-regels

Vanaf 2022 gelden er nieuwe EU-regels voor diergeneesmiddelen en gemedicineerd voer. De richtlijnen voor het gebruik van diergeneesmiddelen in de Europese Unie worden daardoor niet alleen strenger, maar ook transparanter. Deze aanpassing is een initiatief van de Federation of Veterinarians of Europe (FVE).

Poultry Solutions lighting nest control Footer copy

Nieuwe richtlijnen voor antibiotica

Antibiotica mag vanaf 2022 alleen nog onder strikte voorwaarden gebruikt worden en het gebruik moet volgens de dan geldende richtlijnen geregistreerd worden. Het doel van deze maatregel is drieledig: het verhogen van de gezondheid en het welzijn van de dieren; het beschermen van de volksgezondheid en het het bestrijden van antimicrobiële resistentie.

Download brochure (engels)
Kalkoen

Diergezondheid

Voor elke veehouder is diergezondheid een van de belangrijkste thema’s binnen zijn bedrijfsvoering. Gezonde dieren die leven in een prettige leefomgeving zorgen voor een optimale productie. Het is daarom belangrijk om dierziektes te voorkomen en de dieren gezond te houden. Hotraco kan u daarbij helpen.

Lees meer over diergezondheid

Hotraco-systemen helpen dierziektes voorkomen

De nieuwe wetgeving op het gebied van diergeneesmiddelen stelt pluimveehouders in heel Europa voor grote uitdagingen. Dieren in pluimveestallen zullen gezond moeten blijven met zo min mogelijk gebruik van antibiotica. Hotraco Agri is voorbereid op deze wetgeving en helpt veehouders zieke dieren in een vroeg stadium op te sporen. Dit doen wij door het automatisch sturen en registeren van onder meer de voer- en wateropname, het diergewicht en de eierproductie.