Hotraco Agri presenteert noviteit op VIV Europe

Bloedluis Monitoring Systeem geeft pluimveehouder perfect inzicht in populatieomvang
29 mei

Bloedluis Monitoring Systeem

Hotraco Agri heeft in samenwerking met de Universiteit van Wageningen een geautomatiseerd Bloedluis Monitoring Systeem ontwikkeld. De innovatie wordt gepresenteerd op de VIV Europe van 20-22 juni in Utrecht, waar tijdens de officiële onthulling op de eerste beursdag, ook de naam van deze innovatie bekend wordt gemaakt. Het systeem bestaat uit een kunststof zitstok met daarin geavanceerde elektronica, gekoppeld aan een intelligent data-managementsysteem.

Rode mijten of bloedluizen vormen een van de belangrijkste bedreigingen voor pluimvee in Europa. Ze kunnen bloedarmoede veroorzaken en verhogen de mortaliteit en ziektegevoeligheid bij de dieren. Voerefficiëntie, eiproductie, ei-kwaliteit en gewicht nemen sterk af. De kleine parasieten zijn zodoende een kostbaar probleem voor de pluimveesector. Alleen al in Europa bedragen de geschatte totale jaarlijkse kosten van rode-mijt infestaties ongeveer 360 miljoen Euro, met meer dan 300 miljoen kippen in alle productietypen die eraan lijden. Daarbij is de enorme schade die de zogenaamde Fipronil-affaire in 2017 heeft veroorzaakt (meer dan 75 miljoen Euro voor de sector in Nederland), niet meegeteld.

Pluimveehouder kan behandelmoment bloedluis bepalen

Snelle behandeling is van vitaal belang bij een bloedluisplaag, omdat elke zeven tot tien dagen nieuwe generaties mijten worden geïntroduceerd, waarbij de populatie exponentieel groeit. Als een mijt acht eieren per worp heeft, krijg je in een tijdsbestek van 12 weken al ongeveer 250 miljoen mijten. Dit kleine probleem kan snel uit de hand lopen als het niet op de juiste manier en in een vroeg stadium wordt behandeld. Met het Bloedluis Monitoring Systeem van Hotraco Agri kan een pluimveehouder zicht krijgen en houden op de omvang en ontwikkeling van een bloedluispopulatie in een stal. En op basis daarvan een behandelmoment bepalen. Ook wordt hiermee het effect van een behandeling op de afname van de populatie inzichtelijk.

Het Bloedluis Monitoring Systeem als belangrijk onderdeel binnen Integrated Pest Management

Integrated Pest Management is een duurzame methode om economische verliezen door plagen en ziekten te beperken. Door het snel inzichtelijk hebben van de omvang van een bloedluispopulatie en daarop adequaat te reageren, is het mogelijk om plagen te voorkomen en te beheersen, waarbij pesticiden (chemisch, synthetische middelen tegen plagen) alleen gebruikt worden als andere mogelijkheden onvoldoende resultaat geven. Hierdoor kan het aantal problemen gerelateerd aan de aanwezigheid van residuen van pesticiden en resistentieontwikkeling worden verminderd.

Officiële presentatie

Het Bloedluis Monitoring Systeem zal op de eerste beursdag (20 juni) officieel worden gepresenteerd aan pers en publiek. De onthulling zal plaatsvinden op de op de stand van Hotraco Agri (C100 – Hal 12) om 11.00 uur. Dan zal ook de naam van deze innovatie bekend worden gemaakt.

Seminar over rode bloedluis

Op 20 juni om 13.30 uur organiseert Hotraco Agri, samen met de Universiteit van Wageningen en Vencomatic Group, een seminar over de rode bloedluis. Tijdens het seminar dat wordt gehouden in zaal Juliana sub 3 in Jaarbeurs Utrecht, zullen onderwerpen als de gevolgen van een omvangrijke besmetting, Integrated Pest Management en oplossingen om besmetting te voorkomen, te monitoren en te bestrijden, uitgebreid aan bod komen.

Afbeeldingen

webdesign: Artis