Management en communicatie

Onze systemen verzamelen voor u een schat aan informatie over de gang van zaken in de stal, over het wel en wee van de dieren en hun productie. Informatie over de minimum en maximum temperatuur, het aantal aanwezige dieren, de uitval, het water- en voerverbruik en voederconversie. Bij het gebruik van dierweegschalen krijgt u gegevens over het gemiddeld gewicht en de uniformiteit van, en de spreiding in gewichten tussen de dieren in de koppel.

Koppelt u de stalcomputer aan het Rainbow+ management-programma dan kunt u tabellen en grafieken maken, waardoor de technische resultaten beter en sneller zijn te analyseren en u uw stal en het productieproces nog beter kunt besturen en beheren.
Met Remote+ is het mogelijk om de stalcomputers op afstand te bedienen. Dit gaat zeer eenvoudig omdat de toetsen en schermen exact gelijk zijn aan die van de computer.

webdesign: Artis