Varkens

In de moderne varkenshouderij is het van cruciaal belang om de juiste kengetallen te verzamelen en vast te leggen, om zodoende de productie te optimaliseren. Op die manier kunnen nadelige invloeden snel herkend, geanalyseerd en vermeden worden, om op die manier bij te dragen aan een verbetering van de productie.

 

 

Downloads

webdesign: Artis