Voer- en watersturing

Onze computers zijn bij uitstek geschikt voor het uitvoeren van uw voerstrategie en bieden u perspectieven op lagere voerkosten, gezondere dieren en dus betere resultaten. Door middel van voerregistratie heeft u dagelijks inzicht in het voerverbruik en dus de voerkosten en signaleert u dagelijks eventuele afwijkingen in voerverbruik, wat een indicatie kan zijn voor de gezondheid van uw dieren.

Drinkwater is net zo belangrijk voor uw dieren als voer. Onze computers registreren feilloos het waterverbuik. Bij een afwijkend waterverbruik wordt u door onze computers gewaarschuwd.

webdesign: Artis