Fortica®FreeFlow®

Hotraco Fortica®FreeFlow®

Hotraco Agri presenteert innovatieve oplossing voor ventilatie van vrije uitloopstallen

Het Nederlandse bedrijf Hotraco Agri presenteert een uiterst vernieuwende oplossing voor het optimaal ventileren van pluimveestallen met vrije uitloopmogelijkheid: Fortica®FreeFlow®. Daarmee speelt het bedrijf in op vier relevante problemen die deze pluimveehouders ervaren: condensvorming op het strooisel bij de uitloopluiken, een sterke luchtstroom bij de uitloopluiken waardoor de productiviteit van de dieren terugloopt, een optimale verdeling van verse lucht in de stal en de hoge energiekosten die optreden bij een gelijkdruksysteem.

Fortica®FreeFlow® 

Fortica®FreeFlow® schakelt automatisch van onderdruk- naar overdrukventilatie als de uitloopluiken worden geopend. Verse lucht wordt door de luchtinlaatkokers de stal ingeblazen en drukt de (warme) lucht via de uitloopluiken de stal uit. Een perfecte verspreiding van verse lucht in de hele stal. Zonder condensvorming en natte plekken in het strooisel, zonder aparte afzuigkokers met ventilatoren op het dak en zonder dubbele energiekosten om zowel inlaat- als afzuigventilatoren te laten draaien. Als de luiken weer gesloten worden schakelt Fortica®FreeFlow® weer automatisch over naar onderdrukventilatie.

Touch screen pluimveecomputer

FreeFlow® is gekoppeld aan de innovatieve full touch screen Fortica® pluimveecomputer die Hotraco Agri in 2014 introduceerde en waarmee het bedrijf de VIV Innovation Award won. Met de FreeFlow®-regelingen stuurt de Fortica® automatisch de juiste ventilatoren aan en sluit dwangmatig andere af om over te kunnen schakelen van onderdruk- naar overdrukventilatie. De voordelen voor de pluimveehouder zijn evident: Geen condensvorming op het strooisel omdat warme lucht naar buiten wordt gedrukt. Geen sterke luchtstroom bij de uitloopluiken op het moment dat de onderdruk wegvalt waardoor de prestaties van de dieren optimaal blijft en er minder ziektes optreden. Geen dubbele investeringskosten voor extra kokers. Geen dubbele energiekosten om zowel de luchtinlaat- als de afzuigventilatoren tegelijkertijd te laten draaien.

Afbeeldingen

Uitloop naar overdekte Wintergarden
Uitloopschuiven in de stal
Uitloopluiken pluimveestal
Luchtinlaatkoker voor het creëren van overdruk
Fortica®FreeFlow® in Canada
Fortica touch screen pluimveecomputer
webdesign: Artis