Eiertelling

Wilt u weten hoe goed uw dieren het doen, dan is een inzicht in de eierproductie onontbeerlijk. Door middel van eiertelling springen afwijkingen per stal én per groep direct in het oog, waardoor u in staat bent om meteen te reageren. 
Door het aantal eieren continu te registreren, kunnen onze computers heel eenvoudig de snelheid van de eierbanden in de stal optimaliseren.

Uitbreiding met een optimaliseringscomputer betekent dat u de mogelijkheid benut om de eierpakmachine of sorteermachine te voorzien van een gewenst aantal eieren per uur. Met behulp van de informatie van alle aanliggende stallen, worden automatisch berekeningen gemaakt waarmee de totale verzameltijd op het bedrijf zo kort mogelijk  gehouden wordt.

Videos

Commercial Leghennen/Eieren
webdesign: Artis